Bankkonto på Island

Grønlandske barselsdagpenge

Här kan du läsa om de villkor som du måste uppfylla för att kunna öppna ett bankkonto och ta lån på Island.

Öppna bankkonto

Banker på Island kan ställa olika krav på den som vill bli kund. I allmänhet gäller dock att för att kunna öppna ett bankkonto måste man både ha isländskt personnummer och vara folkbokförd på Island. Det kan också finnas skillnader på bankernas räntor och på de tjänster som tillhandahålls. Därför kan det vara en bra idé att undersöka vilken bank har det bästa erbjudandet och om det finns ett bankkontor nära dig, innan du öppnar ett konto.

Bankerna erbjuder ett stort urval av tjänster. Internetbanker används också i stor utsträckning för att utföra olika bankärenden. För att kunna använda internettjänsterna måste man ha elektronisk legitimation.

Betalkort och lån

Bankerna bestämmer själva om de vill utfärda betalkort och bevilja lån. Det rekommenderas att vända sig till sin vanliga bank för att få översikt över de möjligheter och erbjudanden som finns. Bankerna har inte möjlighet att göra kreditprövningar över de nordiska ländernas gränser.

Elektronisk legitimation

Alla som vill kunna använda bankernas internettjänster måste ha elektronisk legitimation. Med elektronisk legitimation kan du bevisa vem du är, signera kontrakt och betalningar till myndigheter och företag, och bekräfta din identitet eller dina inköp med ett lösenord. För att få elektronisk legitimation måste en ansökan lämnas in. 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.