Bankkonto på Island

Grønlandske barselsdagpenge

Her kan du lese om kravene som du må oppfylle, for å kunne åpne bankkonto og søke om banklån på Island.

Å åpne bankkonto

Islandske forretningsbanker kan stille ulike krav til kunder som skal åpne konto hos dem. Hovedregelen er at de som ønsker å åpne en bankkonto på Island, både må ha islandsk personnummer og folkeregistrert adresse på Island. Bankenes renter og tjenester kan også være forskjellige. Før du åpner en konto, er det derfor viktig å undersøke hvilken bank som har de beste vilkårene, og hvilken bank som har filial i nærheten av der du bor.

Bankene tilbyr mange typer tjenester. Nettbank blir mye brukt i forskjellige banktjenester. Du må ha elektronisk id for å kunne bruke nettbank. 

Betalingskort og lån

Bankene bestemmer selv om de tilbyr betalingskort og lån. Det anbefales at du tar kontakt med din forretningsbank for å undersøke hva de tilbyr og vilkårene deres. Bankene kan ikke foreta kredittsjekk over landegrenene i Norden.

Elektronisk id

Alle som skal bruke nettbank, må ha elektronisk legitimasjon. Med elektronisk id kan du bevise hvem du er, signere kontrakter, utføre betalinger til myndigheter og bedrifter, samt bekrefte hvem du er og kjøp du har foretatt med et passord. Du må søke om elektronisk id. 

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.