Info Norden

Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.