Info Norden

Samhälle

Här hittar du information om folkbokföring, rösträtt och medborgarskap.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.