Info Norden

Samfunn

Her finner du informasjon om folkeregistrering, stemmerett og statsborgerskap.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.