23 nya projekt stärker profileringen av Norden

22.08.17 | Nyhet
Munchies Festival presents The Nordics - Food, Music & Talks
Fotograf
Vice Media
Hållbar mat i New York, mode i Brasilien, energifestival i Pretoria, samtidskonst i Basel, ljudkonst i London, musikinkubator i Warszawa, innovationssystem i Tokyo, nyskapande digitala plattformar och nordiska poddar. Det är bara några av de 23 projekt som har beviljats medel från Nordiska ministerrådet för att stärka profileringen av Norden internationellt.

Rekordmånga ansökningar

Denna inbjudan att lämna ansökningar är ett av flera initiativ i genomförandet av strategin för internationell profilering och positionering av Norden som blev igångsatt av de nordiska samarbetsministrarna 2015.

Nordiska ministerrådet tog emot totalt 57 ansökningar som alla höll en hög nivå när det gäller definierade urvalskriterier, såsom nordiska värderingar, tvärsektoriellt samarbete, hög PR-potential och kreativitet. Tobias Grut, varumärkeschef och projektledare för profileringsprojektet:

”Intresset har varit rekordstort och vi är otroligt glada över att allt fler aktörer, organisationer och företag ser möjligheterna i att samarbeta nordiskt i nya spännande projekt och evenemang ute i världen utifrån våra gemensamma värderingar.”

Ett av målen i profileringsprojektet är att ompröva traditionell platsmarknadsföring. Det gör vi bland annat genom att förmedla hur nordiska värderinger gör avtryck internationellt istället för att bara visa upp vad som finns i Norden.

Kreativa talanger provar nya vägar

Man kunde söka medel i två kategorier: ”Stödjande samarbete” (max 250 000 danska kronor) och ”Kreativa talanger” (max 50 000 danska kronor). 15 av de 23 godkända ansökningarna finns i kategorin ”Kreativa talanger”, en fördelning som visar på ett medvetet strategiskt val. Tobias Grut fortsätter:

”Ett av målen i profileringsprojektet är att ompröva traditionell platsmarknadsföring. Det gör vi bland annat genom att förmedla hur nordiska värderinger gör avtryck internationellt istället för att bara visa upp vad som finns i Norden. Det är kärnan i konceptet ”Nordic Traces” och kampanjen ”Trace Explorers” som lanserades tidigare i vår. Vi hoppas att några av dessa kreativa projekt kan visa på nya vägar att synliggöra Norden och att de kan leda till nya samtal och samarbeten.”

Intensiv höst väntar

En del av projekten genomförs redan under sommaren, men de flesta kommer att genomföras under hösten. Det blir en rivstart i New York med ett nytt samarbete mellan de nordiska turistorganen och Munchies, en av världens hetaste digitala plattformar för mat. Samarbetet ska lyfta fram nordisk hållbarhet, jämställdhet och innovation.

Håll dig uppdaterad om alla de nya projekten och övriga nyheter från Nordiska ministerrådets profileringsprojekt via sociala medier. Nästa inbjudan att lämna ansökningar kommer i september.

Följande projekt har beviljats medel från profileringsprojektet

Stödjande samarbete:

Arena New York, november 2017Arena New York visar upp nordiskt mode och fungerar som kunskapsutbytesforum för ansvarsfull innovation – från designers ritbord till kundens garderob. Samarbetspartner: Norwegian Fashion Institute (projektledande organisation), Danish Fashion Institute, Finnish Textile & Fashion, Swedish Fashion Council, Association of Swedish Fashion Brands, Agenturföretagen, Iceland Design Center, Norwegian Fashion Hub, Abelia, Nice Brands.

Nordic Nights i Los Angeles, november 2017Nordic Nights vill främja nyfikenhet och skapa en varm och vänlig plats för nätverk där människor kan dela sina erfarenheter av och sitt intresse för Norden. Samarbetspartner: Volcano, Danmark (projektledande organisation), Innovasjon Norge, Finlands generalkonsulat. 

Stories from the North (digital plattform), september–november 2017En digital storytelling-plattform för autentiska personliga historier berättade av unga och gamla i Norden.Samarbetspartner: Digital Storylab (projektledande organisation), Det tekniske fakultet för IT og design vid Aalborg Universitet, Reykjavik Academy, World Wide Narrative, (Norge), Høgskolen i Oslo och Akershus, Nordens hus (Färöarna).

Spirit from the North: Nordic Art Cargo i Baltikum, oktober–november 2017En modern symbol för handel, utbyte och resande: en 20-fots fraktcontainer full av nordisk konst, musik, färger och ljud. Ett levande kulturcentrum där ett flertal evenemang äger rum.Samarbetspartner: Norges ambassad i Vilnius (projektledande organisation), Nordiska ministerrådet i Litauen, Nordiska ministerrådet i Lettland, Danska kulturinstitutet i Riga. 

World Stories, Afrika, 2017World Stories främjar nordiska värderingar genom att visa en socialt medveten dokumentär med mänskligt fokus för några av de fattigaste och mest eftersatta samhällena i hela världen. Samarbetspartner: The Why Foundation (projektledande organisation), International Media Support (Danmark), Svenska Filminstitutet, BBC, DR, SVT, Futura TV (Brasilien).

Nordic Energy Days, Sydafrika, september 2017Nordiska energidagarnas fokus är inte bara på kreativ marknadsföring, utan också på att bygga relationer. Seminarierna tar upp ämnen som energipolitik och energireformer samt gridteknik och ren teknik. Samarbetspartner: Sveriges ambassad i Pretoria (projektledande organisationen), Danmarks ambassad i Pretoria, Finlands ambassad i Pretoria, Norges ambassad i Pretoria, Business Sweden, Innovasjon Norge, The Innovation Hub.

Munchies, New York, september 2017En plattform inte bara för mat, utan också för att ta itu med en rad teman, såsom nästa Ny nordisk mat, hållbarhet, jämställdhet, innovation och social kvalitet. Samarbetspartner: Visit Denmark (projektledande organisation), Visit Sweden, Innovasjon Norge, Visit Finland, Vice.

Nordic Green – nordiska vägar till hållbar energi, Dublin, oktober 2017Projektet utforskar de olika nordiska strategierna för grön omställning och hållbar energi samt belyser deras viktigaste egenskaper och vad som gör dem till en inspirationskälla. Samarbetspartner: Norska ambassaden i Dublin (projektledande organisationen), Sveriges generalkonsulat i Dublin, Danmarks ambassad i Dublin.

Kreativa talanger:

New Music Incubator, Warszawa, september 2017New Music Incubator är ett internationellt utbytesprogram för professionella kompositörer och artister. Deltagarna arbetar varje dag tillsammans för att komponera nya stycken.Sökande/projektledande organisation: Martin Q Larsson.

The Nordic Sustainability PodcastPoddsändningen riktad till en global publik presenterar inspirerande exempel på nordiska strategier för global hållbarhet och rapporterar om de senaste nyheterna och utvecklingen inom global hållbarhet.

Radioarctica, augusti–december 2017Radioarctica är den kollektiva rösten för invånarna i de nordliga regionerna – en polyfon, flerspråkig, personlig och mycket känslomässig sändning gjord av folken i norr. Sökande/projektledande organisation: IP Khadartsev/Friday Milk. 

Chart Emerging på Salts, Basel, november 2017Chart Emerging är en ny, ambitiös utställning som visar ung och ny nordisk konst i samarbete med kurator Helga Christoffersen från New Museum i New York. Sökande/projektledande organisation: Chart.

Klimatförändringar i Lappland: Vad kan vi göra? Bonn, november 2017Utställningen syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om klimatförändringar och deras effekter på den biologiska mångfalden i Lappland. Dessutom presenteras exempel på hur man kan minska sin miljöpåverkan.Sökande/projektledande organisation: Stéphanie C. Lefrère.

Fraternally Yours (digital plattform), oktober 2017En kartbaserad kulturplattform på nätet om globala systerstäder, och om hur man föreställer sig nordiskhet runt om i världen. Sökande/projektledande organisation: Charlie Robin Jones.

Nordic lullabies, ljudkonst, London, december 2017En ljudkonstinstallation som undersöker ljudets skulpturala och psykologiska möjligheter. Installationen använder nordiska vaggvisor som ett sätt att utforska de nordiska ländernas folksångstradition och kulturella rötter. Sökande/projektledande organisation: Kirsten Bertelsen.

Nordic Traces: En sociala medier-kampanj och poddradioserie, augusti 2017En kurerad serie på sociala medier och Instagram som hyllar spår av Norden förmedlade av betydelsefulla kreatörer och inflytelserika personer runt om i världen. Sökande/projektledande organisation: Oak Publishing.

Brasilianskt och nordiskt hållbart mode, 2017En film om nordiskt mode och hållbarhet baserad på historien om Oskar Metsavaht, en av föregångarna till hållbarhetsrörelsen och ”den nya lyxen”. Sökande/projektledande organisation: Future Place Leadership. 

Nordiska erfarenheter – samarbete om vetenskap, teknik och innovation i Japan, 2017Japanska innovationssystem inom vetenskap och teknik har många värderingar gemensamt med de nordiska länderna. Projektet syftar till att öka medvetenheten om de nordiska länderna i Japan.Sökande: Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges ambassader i Tokyo.

GreenTech 2017: Nordiskt forum om förnybar energi, Buenos Aires, juni 2017GreenTech 2017 matchar nordisk teknik och investeringar med argentinsk efterfrågan på förnybara energilösningar för att skapa en win-win-situation för både Norden och Argentina. Sökande/projektledande organisation: Norska ambassaden i Buenos Aires.

Norden på Balkan – ”Nordic Glass” med mera, Montenegro, 2017I samband med utställningen ”Nordic Glass” blir det utomhusbio med nordiska filmer samt en kreativ branschkonferens där unga människor hittar på lösningar på lokala problem.Sökande/projektledande organisation: Norska ambassaden i Belgrad.

Fast Forward to the Future, S:t Petersburg, september–december 2017Fast Forward to the Future är en diskursiv plattform som sammanför konstnärer och forskare från olika nordiska och andra europeiska länder som aldrig tidigare har arbetat tillsammans. Sökande/projektledande organisation: The Creative Association of Curators. 

Nordics Exposed, Kroatien, juni–september 2017Projektet syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om de nordiska folken – deras värderingar, idéer, samarbete, humor och utmaningar. Sökande/projektledande organisation: Norska ambassaden i Zagreb.

Nordic Place Branding Conference, Köpenhamn, 2017Denna årliga nordiska konferens har fokus på platsmarknadsföring, platsutveckling och platsattraktivitet, samt investeringsfrämjande, destinationsmarknadsföring och att locka talanger.Sökande/projektledande organisation: Future Place Leadership.