Britt Lundberg har fört Norden tätare samman

19.12.17 | Nyhet
Britt Lundberg
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Den fria rörligheten i Norden har tagit några steg framåt i år. Det har också varit det viktigaste målet för Britt Lundberg under hennes år som Nordiska rådets president 2017. Vid årsskiftet tar hennes presidentperiod slut.

Under 2017 har Nordiska rådet bland annat kommit överens om ett nordiskt elektroniskt ID och att geoblockeringen på digitala TV-sändningar mellan länderna bör avskaffas.

- Det är beslut som har stor betydelse rent konkret för medborgarna om de blir verklighet. Bollen ligger nu hos de nordiska regeringarna som har möjlighet att driva frågorna vidare. Det här visar att Nordiska rådet kan göra skillnad när vi alla jobbar mot samma mål, säger Britt Lundberg.

Formellt sett är de båda besluten nu så kallade rekommendationer, det vill säga uppmaningar till de regeringarna att agera i enlighet med besluten.

För mig är det självklart att vi aktivt jobbar för att få hela Norden med. Det betyder att också Grönland och Färöarna ska känna att det nordiska samarbetet är relevant för dem.

Besök i Västnorden

Britt Lundberg har under sitt år som president fokuserat på ett antal utvalda områden vid sidan av det viktigaste, att få bort gränshinder. Bland annat har hon prioriterat Arktis och Västnorden. Hon har besökt både Grönland och Färöarna för att visa att de är lika viktiga som alla andra i det nordiska samarbetet.

- För mig är det självklart att vi aktivt jobbar för att få hela Norden med. Det betyder att också Grönland och Färöarna ska känna att det nordiska samarbetet är relevant för dem.

Med på alla sommarfestivaler

2017 har varit ett aktivt år för Nordiska rådet med en aktiv president vid rodret. Bland annat är Lundberg den första presidenten som har bloggat på Nordiska rådets hemsida Norden.org och hon är också den första president som har besökt alla fem politiska sommarfestivaler i Norden. På samtliga festivaler har hon deltagit i debatter med nordiskt perspektiv på agendan.

Det som gläder Britt Lundberg speciellt mycket är att Nordiska rådet har beslutat att arbeta för att fredsförmedling ska vara ett nordiskt varumärke. Hon är också mycket glad över den färska enkät som visar att nordiska samarbetet har ett urstarkt stöd bland medborgarna.

- Enkäten visar att 90 procent av nordborna tycker att det nordiska samarbetet är viktigt eller mycket viktigt. Det ger ett oerhört starkt mandat för att fortsätta jobba för ett ännu djupare samarbete, säger Lundberg.

En ny internationell strategi

Lundberg är också mycket nöjd med att Nordiska rådet nu för första gången har en egen tjänsteman i Bryssel. Dessutom har rådet också fått en ny internationell strategi, som godkändes vid höstens session i Helsingfors.

- Den ger en konkret agenda för det utrikespolitiska arbetet. Det är viktigt för Nordiska rådet att profilera sig inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Där ser jag gärna att vi aktiverar oss ännu mera i framtiden. Den nordiska enkäten visade ju att nordborna tycker att just försvarssamarbetet är det viktigaste.

Efter året som president fortsätter Britt Lundberg i Nordiska rådet. Hon är ordförande i Mittengruppen och kommer på den posten att arbeta för sina hjärtefrågor.

- En av de viktigaste uppgifterna för Nordiska rådet är att göra det lättare för nordborna att jobba, studera och driva företag över landsgränserna. Det arbetet har jag prioriterat under mitt år som president och det kommer jag att prioritera också i framtiden.