Dansk skolklass vinner Stora nordiska klimatduellen

15.04.15 | Nyhet
"Hållbarhet är när du sparar till kommande generationer". Så enkelt kan det sägas, om man frågar den kommande generationen i danska Krogårdskolans klass 7.C. Klassen har precis vunnit den första rundan i Stora nordiska klimatduellen, det vill säga en lärandebaserad duell för 12-14-åringar i hela Norden, som handlar om att spara energi och lära sig om dagens klimatutmaningar. Klimatduellen ingår i de nordiska statsministrarnas gemensamma satsning "The Nordic Region - leading in green growth", ett initiativ för att främja Nordens gröna utvecklingspotential.

Första rundan av Nordiska ministerrådets årliga satsning på undervisning i klimat och natur har avslutats med många fina resultat och ny kunskap till kommande generationer.

Stora nordiska klimatduellen lanserades den 11 november 2014 på Nordiska klimatdagen och blev som undervisningskoncept samtidigt en del av Föreningarna Nordens Förbunds lärandeportal www.nordeniskolen.org, som innehåller undervisningsmaterial med ett tvärnordiskt perspektiv.

Nästa generation måste bli bättre än vi

Enligt Thomas Mikkelsen, klimatduellens utvecklingschef, måste hållbarhetstänk och miljömedvetenhet integreras bättre i utbildningssystemet. Genom att introducera skolbarnen i klimatutmaningar får de möjlighet att bli mer hållbara konsumenter än de tidigare generationerna.

- Eleverna i våra skolor är framtidens konsumenter och de behöver kunna leva i bättre harmoni med planetens begränsade resurser, säger han. - Vi är tvungna att ändra våra vanor, och det kräver en ändring i folks medvetande, fokus och engagemang.

Eleverna i Krogårdskolans 7.C har fått fundera över den framtid de går in i.

- Om man använder för mycket fossila bränslen, så blir planeten översvämmad och arter dör ut, sammanfattar eleven Frederik Vennervald Møller Hansen.

- Hållbarhet är om man har använt resurser och kan använda dem igen. Hållbarhet är när du sparar till kommande generationer.

Nordiskt undervisningskoncept om klimat

Norden i skolan - som alltså är den plattform där klimatduellen är integrerad  - har planerats med målet att erbjuda högklassig information och flexibla verktyg till lärare i hela Norden. Samtidigt innehåller den en lärandemiljö på elevernas egen nivå som motiverar dem till att själva gå på upptäcktsfärd.

- Klimatduellens koncept har stor potential, säger Lone Skafte Jespersen, lärare för Krogårdskolans vinnarklass.

- Jag gillar de olika möjligheterna till fördjupning i ämnet. Läraren kan själv skapa sina egna uppgifter eller välja ur portalens uppgiftsbibliotek. Både variationen i uppgifterna och möjligheten att krydda undervisningen med tävlingselement och poäng är något som kan skapa engagemang bland eleverna.

Klimatduellen äger rum igen nästa skolår och nästa runda startar den 11 november 2015 på Nordiska klimatdagen. Alla grundskolor i Norden kan delta helt gratis.

Föreningarna Nordens Förbunds portal är dock öppen redan nu och materialet och funktioner som till exempel etablering av vänskapsklasser, chatfunktioner, uppgiftsstyrning och uppgiftsbanken är tillgängliga året om.