De vågade gå in i den dansk-svenska flyktingstriden

18.09.15 | Nyhet
I torsdagens samsända tv-debatt drabbade svenska och danska politiker samman om flyktingpolitiken. Den svenska ministern för nordiskt samarbete, Kristina Persson (s), sa att Danmark inte bidrar till en EU- lösning på mottagandet. Paula Bieler från sd önskade sig tvärtom mer av dansk flyktingpolitik i Sverige.

”Varför sviker Danmark de mest utsatta människorna?” och ”Vet svenskarna verkligen vad de gör när de öppnar famnen för 1000-tals flyktingar” – det var inledningsfrågorna i den timslånga debatt som sändes av SVT och DR samtidigt i torsdags kväll.

  Vi är stolta över att vara flyktingmottagare nummer ett. Det ger oss trovärdighet och respekt i omvärlden.

Flyktingmottagandet är det politikområde där oenigheten mellan grannländerna är störst. Debatten ledde knappast till ett närmande i sak, men var åtminstone ett riktigt möte -  och ett tillfälle att höra den andras argument i verkligheten.

 

Nordiska politiker deltog 

I debatten framträdde tre politiker med direkt inflytande över det nordiska politiska samarbetet. Den svenska regeringen representerades av Kristina Persson (s) som ingår i det ministerråd som samordnar det nordiska regeringssamarbetet.

 

- Vi är stolta över att vara flyktingmottagare nummer ett. Det ger oss trovärdighet och respekt i omvärlden. Den stora tillströmningen av flyktingar är bra för oss på lång sikt, men kan vara en ansträngning på kort sikt. Detta är ett starkt argument för att EU måste samarbeta kring och organisera mottagandet. Danmark gör idag inte sin del av samarbetet, när det handlar om att fördela flyktingarna efter förmåga, sa Kristina Persson.

 

Paula Bieler (sd) representerade den svenska kritiken mot ett generöst flyktingmottagande. I debatten fick hon frågan om den svenska flyktingpolitiken borde bli som den danska.

 

 -  Ja, i stora drag, men Danmark behöver vara tydligare på första-lands-principen. I stället för att låta ert land vara ett transitland för flyktingar som tar sig vidare till Sverige, ska man fråga sig varför man inte hjälper flyktingarna på plats eller i närområdet, sa Paula Bieler som även är en aktiv politiker i Nordiska rådet.

 

Danmark behöver vara tydligare på första-lands-principen

Samtidigt med med tv-sändningen pågick debatten på nätet. Här deltog danska politikern Rasmus Nordqvist (å), även han medlem i Nordiska rådet.

 Han vände sig mot den populära danska uppfattningen att svenskarna inte ”vågar ta debatten”.

- Syntes faktisk, det er lidt underligt, at det kun skulle være den måde, vi debatterer eller håndterer debatten på i Danmark, der skulle være den rigtige. Hvis man følger med i svenske aviser vil man se, at der bliver debatteret. Debatten fører bare et andet sted hen end den gør i Danmark, skrev Rasmus Nordqvist.

 

Trolig debatt på sessionen

Flyktingpolitiken diskuteras sällan inom ramen för det nordiska samarbetet, bland annat eftersom utrikes- och integrationsministrar inte har egna nordiska ministerråd.

Nyligen uppmanade Föreningarna Nordens förbund Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet att engagera sig i flyktingkrisen. 

Sannolikt kommer frågan att debatteras på Nordiska rådets session i Reykjavik den 27-29 oktober.

 

 

Kontakt