Färöisk tång och norska enzymer till Bioeconomy Summit

16.04.18 | Nyhet
Hav
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Storskalig odling av tång till havs utanför Färöarna drar till sig internationellt intresse just nu. Tången säljs till livsmedels- och foderindustrin, samtidigt som odlingen förbättrar havsmiljön. Den är ett av de nordiska exempel på biobaserad industri som når en global publik på Global Bioeconomi Summit i Berlin den 19-20 april.

Det stora Berlinmötet samlar världens mest intressanta forskare och aktörer inom bioekonomi för att ringa in den just nu mest banbrytande teknologin och de största utmaningarna.

Nordiska Ministerrådet ordnar tillsammans med Argentinas regering en workshop på temat ”blå bioekonomi”, som alltså handlar om att använda den biomassa som finns i haven för en hållbar samhällsomställning.  

Odlad tång renar

Under rubriken ”Blue Growth: Seizing new opportunities for a sustainable future” kommer bland andra Olavur Gregersen från Färöarna att berätta om vilken positiv betydelse storskalig odling av makroalger kan få för havsmiljön.

Makroalger kan ta hand om både koldioxid och övergödning i form av nitrater från odling på land.

Olavur Gregersens företag Ocean Rainforest odlar tång i stor skala,  ute till havs utanför Färöarna. Den säljs till livsmedels- och foderindustrin, men kan också användas för att producera fossilfritt förpackningsmaterial.

Stor volym avgörande

- Att vi använder havsområdet en bit ut från kusten för att komma upp i en stor volym – det gör vårt exempel internationellt intressant. Vårt utvecklingsarbete har skett i tätt samarbete med forskningsinstitutioner på tvärs över fackområden och landsgränser, och är ett bra exempel på innovativt nordiskt samarbete, säger Olavur Gregersen.

Till Global Bioekonomi Summit reser även Margareth Øverland, forskare på Norges miljö- og biovetenskapeliga universitet.

Hennes forskning handlar om att utveckla nya foderingredienser till både köttdjur och odlad fisk, utifrån förnybara resurser som tång och trä.

- Framtidens matförsörjning kommer att kräva en hållbar produktion av foder. Helt konkret kommer jag att prata om hur man kan göra högvärdigt protein av trä och tång, med hjälp av avancerad bioteknik som microorganismer och enzymer, berättar hon.

Norden tillhör världseliten

Enligt Margareth Øverland tillhör Norden världseliten på ekonomi- och teknologiutveckling inom havsbruk. Det ger regionen goda möjligheter att göra biomassan till en viktig del av den gröna omställningen.  

- Dessutom är Norden full av skog och vi har långa kustlinjer där vi kan odla tång som en förnybar biomassa, säger hon.   

Den tredje nordiska talaren vid workshopen är Hörður G Kristinsson, forskare på isländska Matis och ordförande i den nordiska bioekonomipanelen.

Han kommer att tala om hur fiskeindustrin på Island utvecklats till en effektiv och högteknologisk näring som arbetar för att få ut det mesta möjliga av resursena som tas upp ur havet.

Nordisk strategi på väg

Samarbete kring att utveckla nordisk bioekonomi har varit central för flera ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Den Nordiska bioekonomipanelen har utarbetat ett förslag till en gemensam nordisk bioekonomistrategi som kommer att presenteras i sommar.