Gemensam kraftinsats för Agenda 2030

28.11.16 | Nyhet
Børn i Reykjavik
Fotograf
Yadid Levy
100 aktörer från hela Norden samlas på tisdag i Helsingfors för att diskutera hur de nordiska länderna tillsammans kan följa upp på FN:s hållbarhetsagenda Agenda 2030.

De nordiska samarbetsministrarna fattade i februari beslut om att ett samnordiskt program för implementeringen av FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 ska etableras.

- Programmet ska inte koordinera nationell implementering utan bidra med en nordisk dimension. Det är glädjande att så många aktörer från såväl offentliga och privata sektorn som civilsamfundet deltar i dialogmötet för att diskutera vad programmet borde innehålla, säger Anniina Kristinsson, rådgivare för hållbarhetsfrågor på Nordiska ministerrådet.

En kartläggning av de enskilda nordiska ländernas implementering av Agenda 2030 har gjorts under hösten. Den samnordiska insatsen formuleras under våren och godkänns av samarbetsministrarna i juni 2017.

Kontakt