Gränshinderrådets mål: A-kassa utan krångel

15.11.16 | Nyhet
Annika Hahn-Englund
A-kassa utan krångel för nordbor som jobbat i grannlandet. Det är en av de viktigaste frågorna att lösa för gränshinderrådets tillträdande ordförande Svein Ludvigsen från Norge. Sveriges representant, Annika Hahn-Englund slutar i rådet, nöjd med att nästan alla de hinder som Sverige prioriterat är lösta.

Det nordiska Gränshinderrådet jobbar med att försöka förmå regeringarna att ta bort hinder för den fria rörligheten i Norden. Hindren har rapporterats av människor som själva fått problem, exempelvis med de sociala trygghetssystemen, när de jobbat i ett nordiskt grannland.

Målet för Gränshinderrådet är att mellan fem och tio gränshinder per år löses av regeringarna. Det målet kommer att uppnås även i år, enligt 2016 års ordförande, Risto EJ Penttilä från Finland.

Ny Business-portal

- Ja, länderna kommer att ha löst uppemot tio hinder, men lika viktigt är att vi under året har börjat bygga en Business-portal som ska underlätta för små och medelstora företag att verka i ett annat nordiskt land, säger Risto EJ Penttilä.

Både han och Svein Ludvigsen, som övertar ordförandeskapet vid årsskiftet, anser att socialförsäkringssystemen fortfarande är det stora bekymret för dem som flyttar över nordiska gränser.

Länderna borde anstränga sig mer för att få deras a-kassor, skatte- och pensionsmyndigheter att ”tala med varandra”, anser Risto EJ Penttillä.

Svein Ludvigsen säger att han vill göra allt han kan under 2017 för att lösa gränshinder knutna till a-kassan.

- Om du jobbat i Norge och flyttar hem igen till Danmark för att jobbet upphört, är det en utmaning att få de rättigheter som du betalat skatter och avgifter i Norge för att få, säger han.

Annika Hahn-Englund slutar

Sveriges representant i Gränshinderrådet Annika Hahn Englund slutar efter två år, för att bli ambassadör i Bryssel och Luxemburg.

Hon nöjd med att i stort sett alla de hinder Sverige prioriterat gått att lösa.

- De flesta av de hinder som varit prioriterade av Sverige 2014-2016  är  lösta eller på väg att lösas, säger Annika Hahn-Englund.

Hon syftar bland annat på att gränspendlare mellan Sverige och Danmark inte har haft rätt till tjänstledigt för politiska uppdrag i hemlandet,  ett hinder som är på väg att lösas genom ett bilateralt avtal mellan Sverige och Danmark. 

Svenska sommarsugor

En lösning är även på väg för danskar med sommarstugor i Sverige. De har inte kunnat utnyttja svenska tjänster eftersom de inte har svenskt personnummer.  Men nu verkar ett samordningsnummer vara på väg.

- Jag räknar med att det den 1 januari 2018 kommer att finnas samordningsnummer för utländska fritidshusägare, säger Annika Hahn-Englund.

Under sina två år i Gränshinderrådet har Annika Hahn-Englund sett till att skapa ett aktivt nätverk av de regionala gränshinderaktörerna och fackdepartementens gränshinderansvariga.

- Det finns ett stort engagemang i hela regeringskansliet för gränshinderfrågor, säger hon.

Kul och meningsfullt

Under 2015 lyckades Gränshinderrådet lösa 10 gränshinder, ett bevis för att det systematiska arbetssättet – ”vi gör våra prioriteringar och kör dem  i botten”-  fungerar.  

- Det har varit väldigt kul och meningsfullt att jobba i Gränshinderrådet – det handlar verkligen om att lösa problem som berör människor, säger Annika Hahn-Englund.

Gränshinderrådets årsrapport över 2016 kommer att bli klar i februari 2017.

 

 

Kontakt