Helhetsperspektiv krävs för att hållbarhetssäkra kustnäringarna

19.06.18 | Nyhet
Åland
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Fiske och annat nyttjande av biologiska resurser är inte bara ett sätt att få mat på bordet, det har också en avgörande betydelse för lokalbefolkningens livskvalitet och identitet och bidrar till turismen. Existerande styrmedel behöver dock användas bättre för att säkra en hållbar utveckling, visar ett nordiskt samarbetsprojekt om biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid kusterna.

Slutsatser från studien Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems - an IPBES like assessment, gjord på uppdrag av Nordiska ministerrådet, visar på att sociala och kulturella likheter är en styrka i de nordiska länderna, som exempelvis intresset för friluftsliv och turism i kustnära områden. Men för att bibehålla kusten biologiska mångfald bör socio-ekonomiska och kulturella faktorer integreras bättre för att förstå naturens förändringar.

Arbetet med fallstudierna visar att biologisk mångfald och ekosystemtjänster spelar en stor roll för den lokala kulturella identiteten. Fiske och annat nyttjande av biologiska resurser är inte bara ett sätt att få mat på borden, det har en avgörande betydelse för lokalbefolkningens livskvalitet, men är också en bidragande orsak till varför besökare kommer till många områden.

Klimatförändringarna liksom överutnyttjande av kustens resurser har tydliga effekter på ekosystemen och ekosystemtjänsterna. Kemiska föroreningar, eutrofiering, plast, invasiva arter och infrastrukturutveckling är gamla och nya utmaningar som finns i delar av de nordiska kustekosystemen.

Rapporten pekar på att samarbete mellan de nordiska länderna behövs och är viktigt för att förbättra gränsöverskridande planering och förvaltning av våra kustområden.

Arbetet redovisas i volym 1, en generell översikt och volym 2, de geografiska fallstudierna, samt sammanfattningen för beslutsfattare. I volym 1 konstateras bland annat att den ekologiska statusen varierar mellan områden. Den är god i nordöstra Atlanten och Bottenhavet, måttlig i Arkonabassängen och Öresund, men otillfredsställande i Östersjön och Finska viken. I volym 2 redovisas resultaten från de tio fallstudierna.

Projektet är ett samarbete mellan Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna, Grönland, Åland och Sverige där Naturvårdsverket har varit projektledare.

Arbetet är inspirerat av biodiversitetspanelen IPBES (Intergovernmental science-policy Plattform on Biodiversity and Ecosystem Services) och följer IPBES-struktur på rapport som beskriver status och trender i ekosystemet samt sociala och kulturella aspekter viktiga för kustområden.

Ladda ner och läs rapporten

Läs mer om IPBES på www.ipbes.net