Norden presenterar erfarenheter om grön finansiering för G20-länderna

06.09.16 | Nyhet
Vindmølle
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
En grön omställning är inte bara nödvändig – den skapar också tillväxt, är en slutsats i den nordiska rapport som presenterades för G20-länderna den 6 september i Shanghai.

Grön finansiering har varit ett avgörande instrument för den gröna omställning som skett i de nordiska länderna de senaste fyrtio åren. 

– Ett gott samarbete mellan finansmarknaden, privat och offentlig sektor är viktiga faktorer för att förklara nordiska framsteg i den gröna omställningen”, framhåller Dagfinn Høybråten, generalsekreterare i Nordiska ministerrådet.

Rapporten visar att det inte finns någon magiskt trick för att driva en grön omställning – det krävs en bred ansats på många områden och där grön finansiering är en nyckelfaktor. Samspelet mellan offentlig och privat aktörer är i sammanhanget centralt. Rapporten pekar också på betydelsen av samarbetet mellan centrala och lokala myndigheter för att utveckla långsiktiga och gröna finansieringslösningar. Viktigt är också att de nordiska länderna har subventionerat gröna lösningar i en övergångsperiod, för att sedan låta marknadskrafterna ta över i takt med att stabila och förutsägbara regelverk har utvecklats. 

Rapporten understryker också vikten av nordbornas engagemang och vilja att agera mot miljö- och klimathot, för den gröna omställningen som skett. Den nordiska miljömärkningen genom miljömärket Svanen är ett konkret exempel på hur tuffare miljökrav kan införas på frivillig väg med stöd av forskning, innovationer och konsumenternas medvetna agerande.

Rapporten Green Finance the Nordic Way har tagits fram för att visa fram goda nordiska exempel för G20-ländernas grupp för grön finansiering. G20-gruppen är ett internationellt forum för regeringar och centralbanker från de 20 största ekonomierna i världen.

Läs rapporten Green Finance the Nordic Way