Nordic Innovation House öppnar i Singapore och Hong Kong

25.04.18 | Nyhet
Computerspil
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
Fyra nordiska länder går samman och öppnar Nordic Innovation House i Singapore och Hong Kong. Tanken är att bygga upp en nordisk startup-miljö i Asien enligt samma framgångsrika koncept som i New York och Silicon Valley. Nordiska ministerrådet är medfinansiär i projektet.

Syftet med Nordic Innovation House i Singapore och Hong Kong är att hjälpa både nya och etablerade nordiska entreprenörer och företag som har hög potential för internationell tillväxt och framgång. Innovationshusen ska vara ett komplement till de nationella nordiska handelsorgansationer som redan finns på plats och även samarbeta nära med dem.

Jag är väldigt glad för att vi följer upp på politiska ambitioner och att vi stärker det nordiska företagssamarbetet med det här konkreta projektet.

Nordic Innovation, en institution i Oslo under Nordiska ministerrådet, är delfinansiär i projektet och står för hälften av budgeten, 10,8 norska kronor. Med är också Sverige, Norge, Finland och Island. Ett konsortium bestående av representanter för statliga organisationer i de fyra länderna är nu redo att gå vidare för att säkra den resterande finansieringen.

- Målet är att vart och ett av innovationshusen ska vara ekonomiskt självförsörjande efter att projektperioden är slut. Det totala bidraget är på tre år, säger Svein Berg, direktör för Nordic Innovation.

Öppnar nya dörrar

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten är nöjd med att det nordiska samarbetet leder till konkreta initiativ som gör det möjligt för nordiska företag att satsa internationellt och bidra till hållbar tillväxt i Norden.

- Samarbetsprogrammet för närings- och innovationspolitiken (2018-2021), som har godkänts både av de nordiska näringsministrarna och Nordiska rådet, understryker att nordiskt samarbete på internationella marknader är ett av sex prioriterade områden. Nordic Innovation House nämns särskilt. Jag är väldigt glad för att vi följer upp på politiska ambitioner och att vi stärker det nordiska företagssamarbetet med det här konkreta projektet. När vi nu bygger upp en solid nordisk plattform för entreprenörer och startup-företag öppnar sig nya dörrar för närmare samarbete mellan de nordiska länderna, säger Høybråten.

Fyra länder i samarbete

Det är Business Sweden som samordnar projektet i Singapore i samarbete med Innovasjon Norge samt Finlands, Sveriges och Islands ambassader. Också i Hong Kong är det Business Sweden som leder projektet och här samarbetar man med Innovasjon Norge, Sveriges konsulat, Finlands konsulat, Islands ambassad samt med norska och svenska handelskamrarna i Hong Kong.

Tidpunkten för när de två innovationshusen öppnar är ännu inte fastslagen.