Nordisk konferens om matsvinn siktar globalt

12.04.17 | Nyhet
Æbler til Kulturnatten 2015
Fotograf
norden.org / Vita Thomsen
Intresset för hur man förebygger matsvinn är stort och den 27 april bjuder Nordiska ministerrådet och Norges ordförandeskap in till en nordisk konferens med internationell agenda. Norges Jordbruks- och livsmedelsminister Jon Georg Dale hälsar välkommen och resultat från det framgångsrika nordiska matsvinnsprojektet presenteras.

Det nordiska samarbetet om matsvinn startade i 2013 som ett projekt under de nordiska statsministrarnas initiativ inom grön tillväxt. Fokus låg på att minska matavfall i hela livsmedelskedjan och det övergripande syftet var att minska matsvinnet utan att äventyra livsmedelssäkerhet. Insatser inom tre områden prioriterades:

  • matavfall från primärproduktion
  • datummärkning
  • omfördelning av mat och matbanker

 

Internationellt perspektiv

Konferensen som hålls i Norge den 27 april markerar även avslutningen på matsvinnsprojektet. Här är det möjligt att diskutera de specifika resultaten inom respektive fokusområde men även mera övergripande i ett internationellt sammanhang utifrån FN:s hållbarhetsmål och EU:s handlingsplan.

Förutom uppläggshållare från de nordiska länderna så är James Lomax vid Agri-Food UNEP och Anne-Laure Gassin vid EU Kommissionen på talarlistan.

 

Nordiska lösningar syns i varukorgen

Det nordiska samarbetet inom matsvinn har visat att det på ganska kort tid går att skapa relevanta resultat. Ett löpande utbyte av forskning, erfarenheter och praxis mellan de organisationer  och aktörer som deltagit i projektet har gjort det möjligt att både möta och agera nordiskt i förhållande till internationella trender samt utveckla best practise och verktyg. Exempelvis när det gäller samarbetet om datummärkning som direkt påverkar nordiska medborgares inköp.

Urval av publikationer från projektet (enbart på engelska):

 

Ta del av nordiska erfarenheter 

Konferensen som genomförs på engelska hålls i Gardermoen i Norge, den 27 april kl 10:00-16:00.

Frist för anmälan är den 18 april.

Mera information och program (Regjeringen.no)

Anmäl dig här! (Regjeringen.no)