Nordiska ministerrådet fördelade 150 000 euro i bidrag till baltiska medier

16.10.17 | Nyhet
Pressmöte
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Nordiska ministerrådet har beviljat finansiering på totalt 150 000 euro till 22 projekt med syfte att utöka tillgången till oberoende media på minoritetsspråk i de baltiska länderna.

Projekt i vart och ett av de tre länderna fick sammanlagt cirka 50 000 euro. Fem projekt godkändes i Estland, nio i Lettland och åtta i Litauen. Bedömningskommittén valde projekten bland 62 förslag som inlämnats av lokala medieföretag och frilansjournalister.

”Yttrandefrihet är ett grundläggande nordiskt värde och oberoende media är en väsentlig bas för en fungerande demokrati. Det är vad Nordiska ministerrådet vill stödja med hjälp av projektet,” säger Dagfinn Høybråten, generalsekreterare i Nordiska ministerrådet.

Frilansjournalister och nyhetsredaktioner i Litauen, Lettland och Estland ansökte understöd på upp till 10 000 euro för högst ettåriga projekt.

Yttrandefrihet är ett grundläggande nordiskt värde och oberoende media är en väsentlig bas för en fungerande demokrati. Det är vad Nordiska ministerrådet vill stödja med hjälp av projektet.

Nordiska ministerrådets bidragsprogram för baltiska medier är avsett att förbättra kvaliteten på lokala medier i de baltiska länderna och därmed göra dem mer attraktiva. Programmet fokuserar speciellt på inkluderande innehåll på minoritetsspråk och i etniskt blandade regioner.

Bidragsmottagarna valdes utifrån deras genuina innehållsidéer och innovativa användning av multiplattformar för flera lovande projekt med undersökande och visuell journalism.

Alla mottagare inleder sina projekt under hösten 2017 och de ska vara slutförda senast 30 september 2018.

Kontakt