Nordiska rådet bjuder in till rundabordssamtal om transporter

24.01.14 | Nyhet
Fjord
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Enligt Helsingforsavtalet ska de nordiska länderna samråda kring planering av infrastruktur som är av gemensamt intresse. Men det görs inte i tillräcklig omfattning menar näringsutskottet och miljö- och naturresursutskottet i Nordiska rådet. Därför bjuder de in relevanta ministrar till samtal kring infrastruktur och transporter i Norden.

- För att starta, utveckla och locka nationella och internationella företag till den nordiska regionen behövs fungerande transporter och kommunikationer med hög kvalitet.  Norden behöver en gemensam strategi för transporter och infrastruktur, säger Stefan Caplan, svensk politiker i miljö- och naturresursutskottet.

- De nordiska länderna har olika geografiska förutsättningar, men är starkt beroende av väl fungerande transporter på land, på hav och i luften, för att rörligheten inom och mellan länderna ska fungera. Det finns stora behov av att utveckla infrastrukturen gemensamt i Norden. Idag planerar varje land för sig, säger Stefan Caplan.

Hänsyn till både miljö och tillväxt

Utskotten pekar på behovet av gemensamma satsningar med hänsyn både till miljön och tillväxtmöjligheter. Den växande gruvindustrin i Finland och Sverige har behov av transporter till isfria hamnar i Norge. Det befolkningstäta området mellan Oslo och Köpenhamn, via Göteborg, har behov av snabbare tågförbindelser för en större arbetsmarknad genom ökad arbetspendling. Island, Färöarna och Grönland har utöver sjöfart, också behov av väl fungerande flygtrafik.

Utskotten lyfter också risken med att transporter flyttas från hav till land efter att svaveldirektivet införs, och med ökade växthusgaser som följd utan en gemensam strategi.

- Strategin ska beskriva en gemensam vision och gemensamma målsättningar för utbyggnad av transportkorridorer mellan de nordiska länderna och från Norden till kontinenten, säger Stefan Caplan.

Rundabordssamtalet är tänkt att äga rum i Kungälv den 4 juni, då Norden firar 200 år av fred mellan länderna.

Nordiska rådet var samlat i Köpenhamn den 21-22 januari.