Nordiska rådet lyfter fram digitalisering

17.01.18 | Nyhet
IT
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Allt från digitalisering till miljö och försvar står på agendan då Nordiska rådet öppnar det politiska året med möten i Stockholm den 23-24 januari. Gäster är bland andra Sveriges digitaliseringsminister Peter Eriksson och Claudia Olsson, som valdes till Young Global Leader av World Economic Forum 2017.

Både Eriksson och Olsson deltar i en diskussion om digitalisering, demokrati och nordiska välfärdssamhällen onsdagen den 24 januari i riksdagens förstakammarsal. Eriksson ska presentera svenska regeringens arbete med digitalisering och berätta om det nordiska samarbetet på ministernivå kring digitala frågor och Olsson ska presentera ett framtidsscenario om Norden 2030.

Claudia Olsson är grundare och vd för ett globalt företag som specialiserar sig på strategiska råd, analys och utveckling inom digitalisering. Hon har länge arbetat med frågor kring hur ny teknik påverkar medborgare och samhälle.

Digitalisering ligger högt på agendan i det nordiska samarbetet och finns också med i Norges presidentskapsprogram för Nordiska rådet under 2018. Rådets president Michael Tetzschner deltar i onsdagens diskussion och kommer att ge en generell överblick över hur digitaliseringen syns i det norska presidentskapet.

- Vi i Norden är långt framme när det gäller digitalisering och med utökat samarbete kan vi bli ännu bättre. I det norska presidentskapsprogrammet lyfter vi fram digitaliseringen bland annat när det gäller e-hälsa och välfärdsteknologi samt inom cybersäkerhet. Det är områden där det absolut lönar sig att arbeta mer tillsammans, säger Tetzschner.

Streamingen från digitaliseringsdiskussionen

Flera ämnen på agendan

Nordiska rådet samlas i Stockholm i två dagar. Under den första dagen är det främst partigrupperna som sammanträder. På den andra dagen håller de fyra utskotten och presidiet sina möten vid sidan av den gemensamma diskussionen om digitalisering, där hela Nordiska rådet deltar. Det gemensamma mötet är öppet för medierna och streamas också på nätet på skandinaviska.

På eftermiddagen den andra dagen ordnas också en parlamentariskt rundabordskonferens om klimat, energi och transport.

Nordiska rådet är ett parlamentariskt organ för det officiella nordiska samarbetet. Rådet har 87 medlemmar från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland. Rådet samlas fyra gånger per år.

Journalister som är intresserade av att bevaka seminariet om digitaliseringen 24.1 kl. 11-12 kan anmäla sig till Dan Alvarsson, +46 70 231 35 72, e-post: dan.alvarsson@riksdagen.se.