Nordiska rådet: Vi tänker inte sluta använda "Nordiska modellen"

08.01.15 | Nyhet
Höskuldur Þórhallsson
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Mycket överraskande och praktiskt besvärligt. Så betecknar Nordiska rådets president den svenska patentbesvärsrättens beslut om att ge Sveriges socialdemokrater ensamrätt till varumärket ”Nordiska modellen”.

– Patentbesvärsrättens beslut är mycket överraskande. Beteckningen ”den nordiska modellen” har använts i olika sammanhang inom det officiella nordiska samarbetet i årtionden, oavsett vilken politisk majoritet som har företrätt regeringar eller parlament, säger Nordiska rådets president Höskuldur Þórhallsson (F, Nordiska rådets mittengrupp).

– Nordiska rådet håller därför bestämt fast vid att den nordiska modellen tillhör alla nordbor, och beslutet kommer inte att påverka vår användning av begreppet, understryker Höskuldur Þórhallsson.

Nordiska rådets presidium valde i april 2014 att överklaga Patent- och registreringsverkets (PRV) avslag av det officiella nordiska samarbetets första invändning i ärendet.

Presidiet konstaterade i sitt överklagande att "den nordiska modellen utgör ett allmännordiskt politiskt gods, och kan inte betraktas såsom varande ensidigt svenskt eller tillhörande någon särskild politisk gruppering. Den nordiska modellen är en del av hela Nordens och alla nordbors kulturpolitiska arv."

Höskuldur Þórhallsson hänvisar till den principiella och praktiska orimligheten i att rättsligt skydda en beteckning som redan används i en betydligt bredare kontext än inom ett enskilt land eller inom en partipolitisk kontext.

– Den nordiska modellen är en beteckning som flera länder identifierar sig med och regelbundet använder sig av. Enbart inom ramen för det officiella nordiska samarbetet ges det årligen ut en rad publikationer där beteckningen figurerar, säger rådspresidenten. 

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska församling. Nordiska rådet grundades 1952 och håller i regel två sessioner per år. Under sessionerna diskuterar och debatterar parlamentariker från de nordiska länderna och självstyrande områdena aktuella politiska frågor som berör det nordiska samarbetet.