Nordiska rådet vill se försök med pant på plastpåsar

04.04.17 | Nyhet
Nordiska rådet antog på tisdagen en rekommendation till de nordiska regeringarna om att införa totalförbud mot mikroplaster i kosmetik och hudvårdsprodukter. Näst på rådets plastagenda ligger ett förslag som bland annat lägger upp till pant på plastpåsar och plastavfall.

I ett medlemsförslag om att minska plastavfall i Norden, initierat av Mittengruppen i Nordiska rådet, identifieras små, tunna plastpåsar på under 50 mikrometers tjocklek som en miljöbov.

Nordiska rådets hållbarhetsutskott föreslår att Nordiska ministerrådet, i samarbete med ett eller flera nordiska länder och pantorganisationer, utvecklar lokala försök med hur pant eller andra ekonomiska instrument kan användas för att främja insamling av plastavfall, bland annat plastpåsar.

- Jag är väldigt glad över att hållbarhetsutskottet ställer sig bakom förslaget om att vi i Norden gemensamt ska analysera och komma åt problemet med tunnplast och plastpåsar som skräpar ner i havet och naturen. Förslagen kring återvinning av plastavfall är ett steg i rätt riktning, säger Staffan Danielsson (C, Sverige) från Mittengruppen.

Christian Poll (A, Danmark) från Nordiska rådets vänstersocialistiska gröna grupp konstaterar att det intressanta i just pantordningar är att de säkrar en ren återvinning och en hög återvinningsgrad.

- En stor del av materialet kommer i retur, kvaliteten på plasten är känd och mycket homogen. I återvinning av hushållsplast kommer däremot många orenheter med och plasten kan bara återanvändas på en lägre kvalitetsnivå, säger Poll.

EU uppmanar sina medlemsländer att reducera användningen av lättviktspåsar, men definierar inte hur. Hållbarhetsutskottet föreslår därför en nordisk kartläggning som ska identifiera de mest framgångsrika nationella och lokala initiativen för att minska användningen av plastpåsar. Utskottet vill också låta kartlägga erfarenheterna från länder som infört olika typer av förbud mot lätta plastpåsar.

Nordiska rådet sammanträder till temasession den 3-4 april i Stockholm. Följ debatten på Twitter - #nrpol och #nrsession.

Kontakt