Ny nordisk studie om friluftsliv och integration

31.05.17 | Nyhet
Børn om bål
Fotograf
Adil Sadiku/Naturskyddsföreningen Örebro län
De nordiska länderna har potential att bli föregångare när det gäller naturbaserad integration. En ny nordisk studie visar att så kallade naturbaserade lösningar för integration kan användas som ett effektivt och billigt sätt att integrera nyanlända.

Syftet med den nya studien har varit att få bättre kunskap om vilken roll som naturen och olika ekosystemtjänster kan spela när det gäller i integration av nyanlända. 

Behov av fördjupat samarbete

Studien visar att erfarenheter av naturbaserad integration är positiva och att intresset för metoden ökar stadigt. Det finns en mängd konkreta projekt runt om i Norden som visar på fördelarna med att använda natur och friluftsliv som verktyg i integration. Gemensamt för alla nordiska länder är att det finns ett stort behov av fördjupat samarbete kring frågan – för att sprida kunskap och dela med sig av goda exempel.

Studien kommer med flera rekommendationer. Bland annat att

  • inkludera invandrarperspektivet på ett bättre sätt vid konkreta åtgärder
  • komma överens om gemensamma definitioner och koncept för att kunna samarbeta enklare
  • identifiera goda exempel och sprida dessa över gränserna i Norden
  • etablera en nordisk plattform för kunskapsutbyte

Vad händer nu?

Projektet bakom studien har nu påbörjat arbetet med ett utökat nordiskt samarbete kring naturbaserad integration – ett område där det hittills inte finns så mycket kunskap. Projektet har letts av Finlands miljöcentral SYKE och har samlat forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata aktörer. Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för terrestra ekosystem, som finansierat studien, har beviljat projektet nya medel för ytterligare ett års arbete.

Läs mer här: