Nytt Nordic Master program lanserades

19.05.15 | Nyhet
Studenter
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Det bäst fungerande exemplet på Nordiska Ministerrådets målsättning att öka internationaliseringen av den högre utbildningen i Norden, Nordic Master, tog igen ett steg framåt den 19.5, då det senaste utbildningsprogrammet inom ramen för Nordic Master, Cold Climate Engineering, lanserades på DTU i Köpenhamn, med tal bland annat av den danske nordiska samarbetsministern Carsten Hansen.

Programmet har designats speciellt med sikte på det allt större intresset för Arktis, och har målsättningen att utbilda ingenjörer med specialkompetens när det gäller industrier med verksamhet i extremt kyliga förhållanden.

Cold Climate Engineering-programmet blir det sjunde som förverkligas inom ramen för det strategiska universitetsnätverket Nordic Five Tech, som består av de fem ledande tekniska universiteten i Norden. De universitet som samarbetar kring detta Nordic Master program är DTU i Köpenhamn, Aalto Universitetet i Helsingfors och NTNU i Trondheim. Det här blir det sjunde Nordic Masterprogrammet där DTU deltar. De övriga universiteten inom Nordic Five Tech är Chalmers i Göteborg och KTH i Stockholm.

Initiativet till Nordic Master togs ursprungligen av Nordiska Ministerrådet, och programmet strävar efter att utveckla och underlätta samarbetet mellan universitet och högskolor i Norden. Detta görs bland annat genom att systematiskt uppmärksamma och lösa hinder och utmaningar i organiserandet av gemensamma studieprogram. Sedan programmet inleddes 2007, har Nordic Master haft en betydande roll när det gäller att öka mobiliteten både bland studerande och akademisk personal i Norden.

40 % av dem som hittills har deltagit i Nordic Masterprogrammen har varit från Norden. 20% av studerandena har kommit från andra delar av Europa, och 40% från resten av världen.

- Internationaliseringsmålet, att locka studenter från andra delar av världen till Norden, har uppnåtts, påpekar avdelningschefen på Nordiska ministerrådets avdelning för Kunskap och Välfärd, Anders Geertsen. 40 % av dem som hittills har deltagit i Nordic Masterprogrammen har varit från Norden. 20% av studerandena har kommit från andra delar av Europa, och 40% från resten av världen.

Tack vare programmet kan universiteten och högskolorna gemensamt utveckla spetskompetens som de enskilda länderna eller universiteten inte kan klara på egen hand. Alla akademiska områden har möjlighet att ansöka om medel. Hittills har 23 program fått finansiering inom ett mycket brett antal ämnesområden. 

Sedan programmet inleddes 2007, har Nordic Master haft en betydande roll när det gäller att öka mobiliteten både bland studerande och akademisk personal i Norden.

Den nordiska studentmobiliteten i relation till den europeiska, presenteras närmare i forskningsrapporten ”Higher Education in the Nordic Countries”, som publicerades i början av maj.

Rapporten ”Joint Degrees in the Nordic Countries”, som kommer ut de närmaste dagarna, erbjuder en analys och lösningsmodeller till de utmaningar, som universiteten har stött på i organiseringen av Nordic Master programmen.