Östersjökonferens diskuterar Ukrainakrisen

25.08.14 | Nyhet
Karin Åström
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
– Vi måste undvika ett tillstånd av kallt krig och arbeta för öppna dörrar mellan våra länder, sade Nordiska rådets president Karin Åström på den stora Östersjökonferensen i Polen. Mötet hölls i skuggan av Ukrainakrisen och nära inpå toppmötet mellan Ryssland, Ukraina och EU i Minsk den 26 augusti 2014.

Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) samlar varje år parlamentariker från alla länderna omkring Östersjön. Fokus för mötena är vanligtvis miljöproblem, kultursamarbete, grön tillväxt samt sociala frågor och hälsofrågor.

I år hölls mötet i Olsztyn i Polen och krisen i Ukraina överskuggade de annars så fredliga diskussionerna. Inte minst deltagarna från Polen och de baltiska länderna lade fram en hård linje, medan de tyska deltagarna manade till besinning.

Dialog och samarbete

Nordiska rådet underströk vikten av dialog och samarbete.

– Vi måste ställa oss över konflikten och arbeta för dialog istället för stängda dörrar. Trots krisen i Ukraina måste våra gemensamma mål vara att undvika ett nytt kallt krig, sade Nordiska rådets president Karin Åström från Sverige i sitt tal till deltagarna.

– Just i år, då vi firar det 25:e året efter kalla krigets slut, är det viktigt att komma ihåg betydelsen av samarbete. Som nordiska parlamentariker med 200 år av fred i bagaget vet vi om någon hur viktigt det är med fredlig samverkan över gränserna, slog Åström fast.

Tillit en del av Nordens varumärke

Franz Thönnes från den tyska Förbundsdagen var inne på samma linje som Nordiska rådet.

– En militär lösning på Ukrainakrisen är utesluten. Vi måste arbeta för att trappa ner konflikten här och nu och det bästa fundamentet för fred är tillit. Den tilliten måste vi främja, betonade Thönnes.

I sitt öppningstal till BSPC framhävde ordföranden för polska senaten, Bogdan Borusewicz, just de nordiska länderna som förebilder.

– De nordiska länderna ligger alltid i toppen av internationella lyckomätningar och det beror inte minst på den höga nivå av tillit som man har i dessa länder, sade Borusewicz.

– Tillit leder till tillväxt och framgång, men om vi tittar på konflikten mellan Ryssland och Ukraina så kommer den tvärtemot att begränsa den ekonomiska tillväxten i Östersjöområdet. Vi har inget utrymme för misstro i vår region, underströk han.

Baltic Sea Parliamentary Conference

Baltic Sea Parliamentary Conference är en årlig konferens som samlar parlamentariker från länderna omkring Östersjön, inklusive flera tyska och ryska delstater. BSPC inrättades år 1991, just som en reaktion på kalla krigets slut, och har sedan dess bidragit till utvecklingen i Östersjöregionen genom en rad initiativ och arbetsgrupper.