Polisen föreslås få specialenhet mot människohandel

26.10.16 | Nyhet
Politimænd ved bil
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Nordiska experter i arbetet mot människohandel samlas idag i Helsingfors. Under konferensen ”Norden som gemensam marknad för människohandel” dryftas bland annat nya former av människohandel och diskuteras hurudana resurser och arbetsmetoder arbetet mot människohandel kräver.

Den finska diskrimineringsombudsmannen, som fungerar som nationell rapportör om människohandel, föreslog i sitt öppningstal en specialenhet inom polisen.

Ett av huvudbudskapen på konferensen är att arbetet mot människohandel förutom resurser också kräver specialkunskap, samlad expertis och planenlighet. Norska Rudolf Christoffersen, kontaktåklagare på Eurojust berättar att man i Norge lyckats åtala människohandlare bland annat tack vare specialenheter inom polisen. Den nationella rapportören om människohandel önskar det samma till Finland.

Det regionala samarbetet är viktigt för att vi på ett effektivt sätt ska kunna bekämpa denna typ av modern, gränsöverskridande slavhandel.

Samarbete viktigt

Konferensen arrangeras av diskrimineringsombudsmannen i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och är en del av det program som ordnas under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Även Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten understryker det regionala samarbetet.

- Det regionala samarbetet är viktigt för att vi på ett effektivt sätt ska kunna bekämpa denna typ av modern, gränsöverskridande slavhandel. Genom sådant regionalt samarbete som det nordiska kan vi stärka de åtgärder som gör att vi lättare kan identifiera behoven hos de kvinnor, män, flickor och pojkar som har fallit offer för människohandel. Nordiska ministerrådet skapar genom sina åtgärder plattformar för detta samarbete, säger generalsekreterare Høybråten.