Ryssland dominerade nordiskt rundabordssamtal

07.09.15 | Nyhet
Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist betonade vikten av ett gott och fördjupat samarbete inom ramen för Nordefco, men också bilaterala samarbeten som det mellan Sverige och Finland, när Nordiska rådet bjöd in till ett rundabordssamtal om försvarsfrågor i Stockholm på måndagen.

Peter Hultqvist betonade att fungerande samarbeten har ett starkt signalvärde gentemot omgivningen.

- Vår uppfattning är att Sveriges, Europas och de nordiska ländernas militära förmåga spelar en roll. Vi måste visa en enad front mot Ryssland. Vi måste också ha ett tydligt samarbete med USA, det är det enda sättet att balansera upp Ryssland.

Det här var tredje gången som Nordiska rådet ordnade ett rundabordssamtal kring försvarsfrågor. Första gången var i Helsingfors 2013 då Carl Haglund var försvarsminister i Finland. Haglund tycker att samtalen fungerar som tänkt, som en länk mellan de nordiska försvarsministrarna och parlamentarikerna.

- Jag tycker att samtalen har varit värdefulla, sade han.

Leva med den situationen

Vid måndagens möte i riksdagen i Stockholm var det situationen i Ryssland och relationerna mellan Ryssland och väst som dominerade samtalet.

Peter Hultqvist sade att han inte tror på en snar lösning på det spända läget.

- Min bedömning är att vi får leva med den här situationen en lång tid framöver. Men det får inte bli så att vi accepterar annekteringen av Krim. Vi måste se det som ett brott mot internationell rätt.

Försvarsministern höll ändå dörren öppen för dialog.

- Vi ska självklart föra en dialog med Ryssland, men vi ska ha klart för oss vad som pågår så att vi inte hamnar i en falsk trygghet. Vi får inte vara naiva. Rysslands agerande har rubbat den europeiska säkerhetsordningen.

Sanktionspolitiken mot Ryssland

Hans Wallmark, ordförande för Nordiska rådets Svenska delegation, sade att vi nu har ett läge där Ryssland agerar allt mer aktivt i de nordiska närområdena, inte minst militärt. Han nämnde bland annat kränkningar av luftrum, verksamhet både på och under vatten, det ryska propagandakriget och kidnappningen av en estnisk polis.

Wallmark betonade att sanktionspolitiken mot Ryssland har varit framgångsrik, även om den får konsekvenser också för en del länder i väst.

- Sanktionspolitiken är ett rött skynke för Putin, sade Wallmark.

I rundabordssamtalen deltog förutom parlamentariker från Nordiska rådet också Sveriges ÖB Sverker Göranson samt presidierna för de nationella parlamentens försvars- och utrikesutskott.