Samarbete mellan Nordiska rådet, Baltiska församlingen och Visegradländerna

17.06.14 | Nyhet
Idag var första gången som den aktuella situationen i Europa diskuterades under parlamentariska former mellan parlamentsledamöter från de fem nordiska länderna, de fyra Visegradländerna (Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien) och de tre baltiska länderna.

Utrikesministrarna från de nordiska och baltiska länderna och Visegradländerna möttes i Narva i Estland den 6–7 mars 2014. På parlamentarisk nivå rådfrågade Nordiska rådet sina partner i Baltiska församlingen och i Polen kort därefter, för att höra om reaktionerna på krisen efter Rysslands annektering av Krim.

Huvudtemat på mötet var Demokrati, säkerhet och stabilitet i Europa – aktuella utmaningar. Man diskuterade vad parlamenten bör göra och det civila samhällets roll i att stärka demokratin.

De nordiska politikerna fick höra erfarenheter och idéer från de andra deltagarna om vad som kan göras i ett Europa som befinner sig i en ny situation. Parlamentarikerna från de baltiska länderna och Visegradländerna har haft närmare kontakt med parlamentariker från Ukraina. Man diskuterade hur parlamentariker skulle kunna hjälpa till med de demokratiska reformerna i Ukraina. Deltagarna på mötet var överens om behovet av praktiska åtgärder i form av politiskt stöd till Ukraina.

Deltagarna uttryckte sitt stöd för Ukraina och gav uttryck för åsikten att Ryska federationens beteende i Ukraina nyligen kräver en reaktion.

Med utgångspunkt i ett initiativ från polska parlamentariker enades deltagarna om behovet av att organisera en gemensam delegation till Ukraina i syfte att diskutera former och verktyg för ett närmare samarbete.

Deltagarna på mötet var överens om att det är viktigt att man upprätthåller en dialog mellan parlamentarikerna i de nordiska och baltiska länderna och Visegradländerna för att utbyta information i frågor av gemensamt intresse. Värdar för mötet var Karin Åström, riksdagsledamot, Sverige och Hans Wallmark, riksdagsledamot, Sverige, president och vicepresident för Nordiska rådet.