Seminarium: Kvinnor måste få mer plats i medierna

02.05.16 | Nyhet
Kvinnostrejk i Reykjavik
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Det är fortfarande männen som dominerar stort i medierna och trenden håller i sig också i den digitala världen. Hårt arbete för att påverka journalister och kalla fakta som lyfter fram obalansen kan få trenden att vända.

Bland annat det budskapet fördes fram vid ett seminarium om yttrandefrihet och jämställdhet som ordnades den 2 maj i samband med Internationella Pressfrihetsdagen i Helsingfors. Medarrangör var Nordiska ministerrådet.

Seminariet med rubriken "Freedom of Speech and Gender Equality – Time for Media to Step Up" bjöd på en rad siffror som pekar på att obalansen mellan andelen kvinnor och män i medier är stort i hela världen.

Bland annat fick publiken veta att bara 24 procent av dem som förekom i medier 2015 var kvinnor. Det är exakt samma siffra som för fem år sedan, enligt en undersökning från The Global Media Monitoring Project GMMP. Första gången GMMP gjorde undersökningen var siffran 17 procent.

- Med den här takten tar det 75 år att nå jämställdhet i medierna, sade Sarah Macharia, chef för GMMP.

Kvinnliga ledare finns

En av talarna på seminariet, Hanne Jørndrup från Roskilde universitet i Danmark, sade att när hon konfronterar mediechefer med att de bara intervjuar män så kontrar de med att det är så världen ser ut och att kvinnorna ändå inte vill tala med medier. Då brukar hon visa dem en bild med ett tiotal kvinnliga politiska ledare i Danmark.

-  Ni kan vara säkra på att dessa kvinnor inte håller tyst, de vill mer än gärna komma till tals, sade Jørndrup.

Jag vill se hur de jobbar med jämställdhet och mediefrågor i Norden och ta med det till Syrien. Det går fortare om vi kan lära oss av Norden så att vi inte behöver börja från noll.

Att göra journalister uppmärksamma på könsfördelningen i rapporteringen kan ge resultat. Olga Stern berättade på seminariet om sitt företag Genews, som mäter hur ofta kvinnor och män nämns på olika svenska mediers webbsajter.

De medier som använder Genews ser i realtid hur många kvinnor kontra män som nämns i deras artiklar på nätet. Det gör journalisterna mer uppmärksamma på könsfördelningen, enligt Stern.

-  När jag började mäta på tidningen Expressen i oktober 2015 var andelen kvinnor 33 procent. I april i år var de uppe i 37 procent.

Jämställdhet i medierna möjlig

Maria Edström från Göteborgs universitet visade ett konkret exempel på att det går att ha balans mellan könen i sin rapportering. Svenska tidningen Västerbottens-Kuriren har det.

-  De som har balans kan inte förstå varför inte andra har det, sade Maria Edström.

På plats i Helsingfors var också Rula Asad från Syrien. Hon är direktör för ett nätverk för syriska kvinnliga journalister och deltog för att lära sig av den nordiska jämställdheten, som enligt henne är en förebild. Detta trots att GMMP konstarerar att Norden fortfarande har en lång väg att gå när det gäller jämställdhet i medierapporteringen.

- Jag vill se hur de jobbar med jämställdhet och mediefrågor i Norden och ta med det till Syrien. Det går fortare om vi kan lära oss av Norden så att vi inte behöver börja från noll, sade Rula Asad.