Stärkt position men inget medlemskap för samerna i Nordiska rådet

19.04.16 | Nyhet
Samisk flagg
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Nordiska rådet stärker sin relation till Samernas parlamentariska råd. Under sin vårsession i Oslo beviljade Nordiska rådet Samiska parlamentariska rådet utvidgad observatörsrätt

Den utvidgade observatörsrätten innebär att samiska representanter får rätt att delta i utskottsmöten inom Nordiska rådet när frågor som berör samerna behandlas. Observatörsrätten ger inte de samiska representanterna rösträtt. Respektive utskott avgör till vilka möten de samiska representanterna kallas.De tre sametingen har redan från tidigare observatörsrätt inom Nordiska rådet, vilket ger dem rätt att delta i Nordiska rådets session.

Samerna har argumenterat för fullt medlemskap med hänvisning till sin status som erkänd ursprungsbefolkning i Norden, vilket skiljer dem från andra nordiska minoritetsgrupper.

Samerna eftersträvar fullt medlemasskap

Samernas parlamentariska råd är samarbetsorgan för sametingen i Norge, Sverige och Finland, och dess status inom det officiella nordiska samarbetet har diskuterats sedan rådet lämnade in en ansökan om medlemskap i Nordiska rådet i december 2014. Helsingforsavtalet  slår fast att Nordiska rådet består av representanter för suveräna staters parlamentariska församlingar, och den samiska medlemskapsansökan har med hänvisning till detta inte godkänts. De självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland, som alla tre har lagstiftande församlingar, har tidigare fått dispens från denna regel.

Nordiska rådets presidium lade fram förslaget om utvidgad observatörsrätt. Förslaget godkändes efter omröstning.