Unga från hela Norden samlas i Helsingfors

19.09.16 | Nyhet
Malik Hansen
Samhällsengagerade ungdomar från hela Norden strömmar till Helsingfors den 26-28 september för att delta i konferensen Broar. Under tre dagar sätter de agendan för de viktigaste framtidsfrågorna: delaktighet och försörjning, kreativitet och hälsa.

- Genom arbetet i min studentorganisation har jag lärt mig att det finns människor som verkligen vill ta ansvar och arbeta för en bättre framtid. Jag tror att vi kan uppnå mycket under de här dagarna, säger Malik Koch Hansen, studerande i samhällsvetenskap från Grönland.

På jämlik fot

Under konferensen står ungdomsdeltagarna på jämlik fot med de vuxna som vanligtvis har makten i deras liv – lärarna och ungdomsledarna, socialarbetarna och forskarna. Tillsammans ska de 150 deltagarna formulera politiska lösningar på de utmaningar unga nordbor lever i och står inför. Det handlar om ungdomars psykiska hälsa, om deras tillträde till arbetsmarknaden och till kulturlivet.

Dessa teman är prioriterade i "Barn och unga i Norden - en tvärsektoriell strategi för Nordiska ministerrådet 2016-2022"

 

Del i stort välfärdsprojekt

Arbetsmetoden under konferensen på Borgbacken är workshops, vars resultat kommer att dokumenteras och sammanställas för att bli en del i det samnordiska prioritetsprojektet Norden2020.

- Det är viktigt att främja ungas möjligheter att delta och påverka. Unga måste få säga sitt i ärenden som gäller dem. Konferensen Broar erbjuder en utmärkt möjlighet för detta, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen, som också svarar för ungdomsärenden.

I workshoparna under konferensen behandlas bland annat Ohjaamo, en tjänst som specialiserar sig på att hjälpa unga att få en utbildning och arbete.

- Det finns redan Ohjaamo-verksamhet på nästan 40 orter i Finland. Det är viktigt att vi får ungas syn på hur verksamheten kunde utvecklas, säger Sanni Grahn-Laasonen.

Pressen är välkommen att närvara under hela konferensen.

Eller följ debatten på Twitter #sillatbroar #norden2016,  Facebook eller Instagram

Fakta:

Konferensen är den nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK:s, huvudsatsning detta år. (NORDBUK är rådgivande och koordinerande organ i alla barn- och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet.)

Konferensen är även en del Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet samt av det treåriga prioritetsprojektet "Norden 2020" (Ett öppet och innovativt Norden med välmående människor 2020 – Lika möjligheter till välfärd, utbildning, kultur och arbete).

Konferensen Sillat- Broar-Bridges ordnas av NORDBUK och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Nuora, Allianssi, Kulturkontakt Nord, Kohtaamo-projektet, Ungdomsforskningsnätverk, Humak, The NCoE JustEd, Nordens Välfärdcenter, samt Regionförvaltningsverken.