– Vi förspiller vår potential om vi inte samarbetar bättre om transportlösningar

24.01.18 | Nyhet
Udvalget for vækst og udvikling i Norden
Fotograf
André H. Jamholt / norden.org
Ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden Pyry Niemi vill sätta fart på infrastrukturen och transportplaneringen i Norden. Ett enhälligt utskott ber nu de nordiska regeringarna att ta tag i och samordna sin planering av gränsöverskridande infrastruktur- och transportprojekt.

Under Nordiska rådets januarimöten presenterades utskottet för en rapport som beskriver hur de nordiska länderna kan samarbeta bättre för att lösa dagens gränsöverskridande problem med transportinfrastruktur.

Rapporten innehåller elva förslag på hur det nordiska samarbetet kan stärkas på detta område. Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden ställer sig enhälligt bakom rapportens förslag.

– Att vi nu har ett enhällig utskott som ställer sig bakom dessa förslag bidrar till att vi får en mer heltäckande och sammanhängande transportpolitik de nordiska länderna emellan. Då förväntar jag mig att alla ansvariga ministrar i de nordiska länderna sätter sig in i förslagen och följer upp syftet med dem, säger utskottets transportrapportör Stein Erik Lauvås.

Transport och transportinfrastruktur är blodomloppet i ett modernt samhälle. Näringslivet i Norden har länge efterlyst bättre transportlösningar mellan de nordiska länderna. Av rapporten framgår att det nordiska samarbetet på transportområdet har präglats av mer prat än handling. Den nationella planeringen saknar nästan helt ett gränsöverskridande perspektiv. Rapporten slår också fast att tidigare argument om att det finns stora skillnader mellan länderna inte stämmer.

Politikerna fick också flera varningar om vad som kan hända om de inte gör något. Bland annat kommer de nordiska ländernas potential för transport mellan öst och väst att försvagas. Nordiska företags exportmöjligheter kan också bli lidande.

– Vi råder de nordiska regeringarna att erkänna behovet av en bättre samverkan mellan de nordiska länderna när det gäller planering och utveckling av transport och infrastruktur. Vi måste inse att vi förspiller vår potential om vi inte samarbetar om bättre lösningar för transport och infrastruktur mellan de nordiska länderna, säger Pyry Niemi.

Läs det antagna förslaget här