Marit Nybakk (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Huvudinlägg
Speech number
204
Person
Speaker role
Den socialdemokratiska gruppens talsperson
Date

Nordisk råd vil forsterke sitt internasjonale arbeid i året som kommer og gjøre det enda mer dynamisk. Jeg vil også vise til Kimmo Sasis innlegg om strategien. Det er bare et par områder jeg vil nevne.

I et år der Barentssamarbeidet fyller 20 år, er det naturlig at vi fortsetter og forsterker samarbeidet med våre russiske kolleger. En ny Kirkenes-erklæring er under utarbeidelse og vil bli lagt fram på et Barents-statsministermøte i juni i 2013. Den norske delegasjonen til Nordisk råd vil sammen med Stortinget arrangere en parlamentarikerkonferanse i Harstad fra 22. april til 24. april. Vi vil også være vertskap for russiske politikere på studietur i Norge.

Så kan jeg legge til at et sentralt mål for samarbeidet med russiske parlamentarikere er å støtte demokratiutviklingen i Russland samt formidle ideer og utveksle erfaringer. Jeg kan også legge til at det er viktig at vi konkretiserer samarbeidet så mye som mulig og kanskje får til fokus på faglige temaer, ikke bare på prosessuelle.

Det nordiske samarbeidet i EU blir stadig mer relevant. Dette var det en debatt om tidligere i ettermiddag. La meg bare vise til den debatten og også nevne at Nordisk råds EU-strategi ble vedtatt for et år siden.

Det foregår store forskyvninger i globale økonomiske maktstrukturer. Nye dynamiske økonomiske stormakter som BRIK-landene vinner nye markeder og gjør seg sterkt gjeldende i internasjonale sammenhenger. De nye maktstrukturene og globaliseringen får store konsekvenser for økonomi og arbeidsliv i Europa – det ser vi alle steder rundt oss – og danner også bakteppet for den pågående finanskrisen. Også de nordiske velferdsstater kan bli berørt av de globale omstillingene. Det er derfor også lagt inn en rekommandasjon fra sosialdemokratene om å utrede dette.

FNs tusenårsmål er en ledetråd for nordisk utviklingspolitikk. Jeg vil berømme det samarbeidet som regjeringene i Norden har både i FN-systemet og i å utforme premisser for bistand og utvikling. Jeg kan legge til at det også er viktig å følge det som skjer på menneskerettighetsområdet. Jeg synes også at det der kan nevnes at et samarbeid mellom Nordisk råd og Europarådets parlamentariske forsamling er viktig og nødvendig.

Til slutt: Vi har alle gledet oss over den arabiske våren og de nye demokratiene i regionen, men noen av oss ser faktisk med uro på kvinnenes situasjon. I flere land er deres rettigheter forverret. Dette er også noe vi i Norden bør se på og være aktive i forhold til.