Tuula Peltonen (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
317
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Datum

Herr president! Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan hyväksymä ehdotus nuorisotyöttömyyden kriisipaketista on myös S-ryhmän mielestä tärkeimpiä eteenpäin vietäviä asioita.

Nuorisotyöttömyys on yksi ajankohtaisimmista ongelmista. Ikävä kyllä, voimme sen useassa Pohjoismaassa allekirjoittaa. Sosialidemokraatit antavat kaiken tukensa tämän asian eteenpäin viemiselle ja myös toukokuussa 2013 järjestettävälle huippukokoukselle aiheesta.

Useat Pohjoismaat ovat asettaneet nuorisotyöttömyyden poistamisen tärkeimmäksi tavoitteeksi tuleville vuosille. Myös Suomessa me sosiaalidemokraatit olemme olleet vaatimassa hallitusohjelmaan nuorisotyöttömyyden poistamista. Suomessa ollaankin toteuttamassa hyvässä yhteistyössä eri ministeriöiden kesken laajaa yhteiskuntatakuuta, jonka olennainen osa on nuorisotakuu.

Pyrimme siihen, että kukaan nuori ei tippuisi vaan kaikilla olisi mahdollisuus saada joko opiskelu-, harjoittelu-, kuntoutus-, oppisopimus- tai työpaikka. Toisen asteen koulutuksessa teemme opiskelijavalintoihin muutoksia, jotta niillä nuorilla, joilla ei ole vielä mitään tutkintoa, olisi parempi mahdollisuus päästä opiskelemaan.

Pohjoismaiden on hyvä tehdä tässä asiassa kiinteää yhteistyötä. Eri toimijoita eri maissa on saatava samaan pöytään löytämään parhaita vaihtoehtoja nuortemme työllistämiseksi. Parhaat käytännöt on löydettävä vietäväksi eteenpäin yhteistuumin.

Skandinavisk oversettelse:

Herr president! Förslaget till krispaket för ungdomsarbetslösheten som har godkänts av kultur- och utbildningsutskottet är också enligt S-gruppen en av de viktigaste frågorna att arbeta för.

Ungdomsarbetslösheten är ett av de mest brännande problemen. Tyvärr kan vi underteckna detta i de flesta nordiska länder. Socialdemokraterna ger allt sitt stöd till främjandet av denna sak och också till toppmötet om frågan i maj 2013.

Flera nordiska länder har ställt upp ungdomsarbetslösheten som det viktigaste målet under de kommande åren. Också i Finland har vi socialdemokrater krävt att bekämpningen av ungdomsarbetslöshet ska ingå i regeringsprogrammet. Vi genomför som bäst i samarbete med olika ministerier i Finland en omfattande samhällsgaranti där ungdomsgarantin är en viktig del.

Vi strävar efter att inga ungdomar ska falla ur systemet utan att alla ska ha en möjlighet till studier, praktik, rehabilitering, läroavtalsutbildning eller arbete. Vi gör ändringar i elevantagningen till gymnasier och yrkesläroanstalter så att de ungdomar som inte ännu har någon examen ska ha bättre möjligheter att få studera.

Ett nära samarbete i denna fråga är bra för de nordiska länderna. Vi måste samla olika aktörer i de olika länderna vid samma bord för att finna de bästa alternativen för att sysselsätta våra ungdomar. Vi måste hitta de bästa metoderna och i samförstånd främja dem.