Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (Hovedindlæg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
9
Speaker role
Statsminister
Datum

Fru President! Hela världen, i större omfattning än någonsin, står nu öppnare för andra länders medborgare, inklusive dagens unga i Norden när de ska börja delta i dagens samhälle som ansvariga individer. Det är ändå en något mörkare bild än på länge som möter dem nu när västvärldens länder slåss mot ekonomiska kriser. Även om vi aldrig någonsin har ägt så välutbildade unga i Norden som nu är det delvis svårt för unga i dagens läge att hitta ett enligt utbildningen passande arbete. Elevbortfallet i gymnasier i Norden är dessutom relativt stort, 20-40 procent, och väcker bekymmer. Om den nya generationen söker sig bort eller inte får möjlighet att aktivt delta i livet kan vi stå inför braindrain, att utanförskap och fattigdom för barn och unga ökar samt att vår hållbara nordiska modell hotas när samhället inte förnyas.

Utmaningarna är stora. Vi som är ledare i de nordiska länderna står likaledes inför dessa utmaningar eftersom det är vi som ska se till att våra samhällen är rustade för de unga att delta i de uppgifter som finns så att de kan föra vår kultur och vår samhällsmodell vidare. Vi måste ständigt ställa oss frågan om vi är på väg att misslyckas med vår nordiska modell och hur vi ska agera. De unga i dag ser noga på vad som erbjuds, både det som är bra och det som är dåligt, när de ska välja ett land för utbildning eller arbete. I vissa nordiska länder erbjuds studiebidrag, och i andra uppskattas kunnig arbetskraft. Vissa länder är attraktiva för barnfamiljer medan andra har hälso- och sjukvård.

Att samarbeta har alltid varit det bästa sättet för oss att hitta lösningar. Vi borde sträva efter att lära oss av varandra om hur allt fungerar bäst och röja bort de gränshinder som slår hårdast mot de unga. Dagens ledord för den unga generationen är i högre grad än någonting annat att få utlopp för egen initiativförmåga, och att få de ungas kreativitet att blomma är därför en av de viktigaste uppgifterna för framtiden. Samtidigt är det synnerligen viktigt att alla deltar aktivt i samhällsutvecklingen.

Vi måste rikta uppmärksamheten mot olika områden. Alla är emellertid viktiga för de utmaningar Norden står inför:

• att uppmuntra utbildning och forskning för att främja innovation och nytänkande,

• att stärka den nordiska konkurrenskraften gentemot Europa och världen,

• att se till att våra hållbara samhällen utvecklas, bland annat genom ekonomiska åtgärder,

• att tvärsektoriellt samarbete uppmuntras på alla fronter,

• att de unga lär sig att aktivt ta ansvar för världens internationella utmaningar, bland annat

beträffande det arktiska området,

• att uppmuntra kultur i alla dess former och arbeta för mångkulturell respekt.

De unga i Norden har vuxit upp med en enastående välfärdsmodell, med all respekt för de mänskliga rättigheterna, och de går ut i livet med övertygelsen att utbildning lönar sig samt att våra samhällen erbjuder möjligheter för alla. Norden är och förblir eftertraktansvärt för unga så länge vi politiker ser till att det blir så. Genom att vara steget före och genom vår demokratiska tradition och våra framtidsvisioner borde de nordiska samhällena ha alla möjligheter att lyckas. Det är det Norden som kommande generationer har all rätt att också få uppleva.