Karen Ellemann (Hovedindlæg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
357
Speaker role
Valgkomiteens formand
Datum

Fru præsident. Inden jeg fremlægger valgkomiteens indstilling, synes jeg, det er passende lige at komme med et par ord om årets valghandlinger. Vores plenarforsamling her består jo som bekendt af 87 medlemmer både fra de fem nordiske lande og så fra Grønland, Færøerne og Åland. Alle 87 personer har valgt at organisere sig i fem forskellige partigrupper – nogle bredere end andre. Partigrupperne indstiller så medlemmer til Nordisk Råds organer, og antallet af medlemmer afgøres af partigruppernes indbyrdes styrkeforhold, præcis som man må sige at vi kender det fra vores nationale parlamenter. Det samme gør sig jo så også gældende ved fordelingen af formandsposter og næstformandsposter.

Valgkomiteens arbejde består i at få det hele til at gå op i en højere enhed, og det siger sig selv, at det kan være et meget tidskrævende arbejde. Det kan også være et meget svært arbejde, hvor der jo både skal tages hensyn til den nationale sammensætning, og der skal være en kønsmæssig balance, og så skal der være en retfærdig fordeling mellem partigrupperne. Det lyder, som om det nærmest er tre uforenelige størrelser, og det var det vel også, hvis man sådan gik matematisk til værks.

Ikke desto mindre ved jeg, at valgkomiteens embedsmænd bruger umådelig lang tid på at få det her til at lykkes, og der er det jo så meget taknemmeligt at være formand for valgkomiteen og ankomme på et tidspunkt, hvor man rent faktisk allerede har gjort rigtig meget af arbejdet. For valgkomiteen er nået langt i det her arbejde, og jeg vil da mene, at vi faktisk er nået helt i mål, men det må forsamlingen jo afgøre.

Så nu til selv valghandlingen: Det er jo sådan, at Sverige overtager formandskabet i Nordisk Råd i 2014. Den svenske delegation har indstillet Karin Åström fra den socialdemokratiske gruppe som præsident og Hans Wallmark fra den konservative gruppe som vicepræsident. Traditionen tro har valgkomiteen valgt at lægge delegationens ønske til grund for sin indstilling til plenarforsamlingen, så valgkomiteens indstillinger er enstemmige. Og dermed vil jeg overlade ordet til præsidenten. Tak.