Mogens Jensen (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Huvudinlägg
Speech number
277
Person
Speaker role
Kultur- og Uddannelsesudvalgets talsperson
Date

Kære kollegaer, kultur- og uddannelsesudvalget har i forhold til det her medlemsforslag besluttet at fokusere på den nordiske dimension i en stærk og fri presse i Norden. Det er udvalgets opfattelse, at vi generelt har en fri og stærk og uafhængig presse i de nordiske lande, og at det understøttes af mediepolitikken i hvert enkelt land.

Men for fortsat at sikre kulturel og mediemæssig sammenhængskraft mellem landene i Norden lægger vi vægt på at skabe rammer for, at medier og journalister kan få kvalificeret indsigt i såvel det nordiske samarbejde i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd som i samfundsudviklingen generelt i hvert af de nordiske lande.

Derfor finder udvalget det meget vigtigt, at vi fortsat økonomisk støtter Nordisk Journalistcenter, som netop har til opgave gennem deres aktiviteter at understøtte, at journalister og medier klædes godt på til at dække den nordiske dimension i hvert enkelt lands medier. Nordisk Journalistcenter spiller en vigtig rolle i forhold til at styrke det nordiske indhold i medierne i hele Norden, for gennem centerets aktiviteter opkvalificeres journalister fra hele Norden til større forståelse for udviklingen i de enkelte nordiske lande og altså også for samarbejdet i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Vi lægger vægt på, at det har en særskilt værdi, at journalisterne, når de har været på kurser i Nordisk Journalistcenter, selv danner nordiske netværk, der giver dem bedre mulighed for at følge og skrive om udviklingen i de enkelte lande. Derfor anbefaler udvalget, at man opretholder støtten til Nordisk Journalistcenter uden nedskæringer, og at Nordisk Journalistcenter selvfølgelig også udvikler deres virksomhed, samt at man gennemfører en evaluering af virksomheden.

På den baggrund skal jeg anbefale, at man støtter udvalgets indstilling.