Lars-Arne Staxäng (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Huvudinlägg
Speech number
278
Speaker role
Konservative Gruppes talsperson
Date

Herr president och ledamöter! När den här frågan kom upp i kultur- och utbildningsutskottet gjorde jag ett säryrkande på den andra att-satsen. Jag ska förklara varför.

Vi hade en ganska ordentlig diskussion i den konservativa gruppen. Just när det gäller journalistpriser, journalistutbildningar och så vidare är det jätteviktigt att politiken hålls skild från detta. Vi har ett stort antal exempel både i världen och i Europa, framför allt på östsidan, där man försöker styra journalistiken. När det gäller den andra att-satsen menade vi alltså att det, även om den är fint skriven, finns anledning att misstänka att det finns en viss styrning. Därför, herr president, yrkade vi avslag på den andra att-satsen. Jag ska motivera varför.

Vi välkomnar en utvärdering av Nordiska journalistcentret men anser inte att det är lämpligt att Nordiska rådet detaljreglerar vilket tema deras utbildningar ska ha eller hur deras kursdeltagare ska arbeta med nyhetsbevakning. Att från ett politiskt organ styra journalistiskt arbete strider mot idén om en stark och självständig press. Det är vår motivering till att säga nej till den andra att-satsen.

I övrigt tycker vi att det är ett bra förslag.