Phia Andersson (Replik)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
5
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Datum

Herr president! Det är glädjande att FN har ställt sig bakom agenda 2030, med mål och delmål för en bättre värld. Det är varje lands skyldighet att konkret arbeta med dessa mål för att få dem uppfyllda. Jag tycker att det är bra att vi här på sessionen också diskuterar hur vi inom Norden tillsammans kan arbeta med målen. När det gäller vissa mål kanske vi kan söka stöd hos varandra för att hitta goda exempel och kunna jobba ännu effektivare i respektive land.

Jag vill fråga statsministern hur han tänker att vi konkret inom Norden kan samarbeta för att nå FN:s världsmål.