Hans Wallmark (Replik)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
9
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Datum

Herr president! Tack, statsminister Sipilä, för inledningen! Kampen mot fattigdom och hunger och kampen för jämställdhet är något som förenar de nordiska politikerna. Vi pratar om hållbar utveckling. Men det finns också all anledning att tala om hållbar säkerhet, inte minst därför att det danska ordförandeskapet här i Nordiska rådet har försvar och säkerhet som ett av sina teman under det här arbetsåret.

Man kan också lyfta fram punkt 7 i de globala målen, nämligen energi. Energi är något vi behöver, men det kan också användas som ett ekonomiskt påtryckningsmedel – ett vapen i händerna på olika regimer. Vi har sett Ryska federationen använda energi som ett ekonomiskt påtryckningsmedel mot Europa. Därför hade det varit intressant att få höra om den finska positionen och om den ansökan som nu finns angående Nord Stream 2. Är det i Europas intresse med mer rysk gas, eller mindre?