Heidi Nordby Lunde (Replik)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
11
Datum

Den norske finanskomiteen hadde gleden av å besøke Finland i september, bl.a. for å se på de grepene som tas for å omstille finsk økonomi, som nå opplever lavere økonomisk vekst i møte med globalisering og internasjonal konkurranse. Den finske regjeringen har tatt mange modige grep, bl.a. ser den på reformer for å åpne opp arbeidsmarkedet for å drive fram økonomisk vekst.

En av de tingene som fattet vår interesse, var konkurransekraftavtalen mellom partene i arbeidslivet, hvor det var lagt opp til noen grep som vi oppfattet som ganske radikale. Men så vidt jeg forstår har dette nå møtt motstand og er i ferd med å sakke av. Da lurer jeg på status for konkurransekraftavtalen. Vil den finske regjeringen likevel gjennomføre noen av de større grepene og f.eks. åpne for lokale avtaler mellom partene? Hva er status for akkurat dette grepet?