Anne Berner (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
361
Person
Speaker role
Samarbejdsminister, Finland
Datum

Vi är helt överens om att gränshindersarbetet bör ha en hög prioritering och att vi bättre kan ta vara på den lagstiftningen som vi gör. Vi har egentligen tre olika möjligheter.

Den ena är att vi att kommit överens om ett fördjupat och intensivare samarbete för Nordiska ministerrådet jämtemot EU och lagberedningen där, vilket vi också redogjorde för här i salen i går.

Den andra är att det genom reform- och moderniseringsarbetet kring Nytt Norden finns tankar kring om det finns förutsättningar att på vissa nivåer samspela mera i den lagstiftning som vi nationellt gör, och kan vi till exempel på vissa paragrafer koordinera samarbete som speglar mera mot framtiden för att förhindra gränshinder.

Och den tredje möjligheten är då att se till att vårt Gränshinderråd hela tiden får tillräckligt med information från våra nationella regeringar kring lagstiftning som pågår. Och det här är då våra möjligheter vi har att samarbeta, och dem är vi mycket kommitterade till.