Anne Berner (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
363
Person
Speaker role
Samarbejdsminister, Finland
Datum

Vi har bland annat också på vårt möte här i Köpenhamn denna vecka gått igenom hur gränshindren och speciellt gränskontrollerna mellan länderna, och specifikt mellan Sverige och Danmark har påverkat arbetspendlingen, arbetsresandet, och hurudana konsekvenser de här har. Samtidigt är det klart att vi måste respektera de beslut som Sverige och Danmark gör sinsemellan.

Men som jag sade tidigare måste vi också se till hurudant samarbete vi kan uppnå, och hur vi kan etablera mer samarbete som skulle stöda den fria rörligheten kring våra medborgare, och för att se till att vi har en förstärkt bättre arbetsmarknad.

Här ser vi att det bland annat finns möjligheter i digitaliseringen. Också i mer fördjupat gemensamt samarbete kring den inre säkerheten, och i att se till att vi till exempel kan utnyttja och främja transportmarknaden, och där inom genom biljettsystem och gemensamma marknader se till hur vi kan stöda att det samtidigt avvecklas gränshinder för framtiden.