Michael Tetzschner (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
367
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Datum

Jeg er i den lykkelige situasjon at jeg ukentlig spiller fotball med en av Norges fremste epidemologer, som hele tiden forteller oss hvor farlig det er å bruke for mye antibiotika, og at vi går en sikker død i møte. Jeg tror han overdriver litt. Men han gir oss også håp om at vi med samlet innsats kan utvikle Norden som et lavforbruksområde når det gjelder antibiotika, og dermed ikke være med på å berede grunnen for at motstandsdyktige bakterier kommer inn og ødelegger folkehelsen i stor skala.

Det er et stort område å gripe fatt i, også fordi det berører næringsinteresser. Vi har sett spørsmål tidligere her i sesjonen som gjelder dansk landbruk og MRSA. Så her kreves det en politisk oppbakking. Men det viktigste i slike spørsmål er at våre fagmiljøer i de forskjellige landene drives frem av fagdepartementene, som viser dette engasjementet. Og det er også et poeng jeg gjerne vil få frem, at det nordiske samarbeidet aller minst er festtalene, det er det praktiske samarbeidet som skjer mellom myndighetene på tvers av landegrensene hver eneste dag.