Susanna Koski (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
486
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Datum

Arvoisa presidentti! Hyvät pohjoismaiset veljet ja sisaret! Tarkastuskomitean toimintakertomuksessa esille nouseva kahdeksan vuoden sääntö ja sitä koskeva vuoropuhelu herättää tunnetusti intohimoja. On ymmärrettävää, että kansallisista lähtökohdistamme ja käytännöistä johtuen suhtautumisemme määräaikoja sisältäviin työsuhteisiin on erilaista. Tarkastuskomitean toimintakertomuksen perusteella näyttää siltä, että poikkeusten löytämiseksi kahdeksan vuoden sääntöön itse asia on naamioitu tasa-arvokysymykseksi siitä, onko miesten oikeus vanhempainvapaaseen tasa-arvoinen naisten vastaavan oikeuden kanssa. Sen johdosta onkin jo nyt pohdittu tehokkaan, todellisen työssäoloajan mittaamista ja vanhempainvapaan kompensoimista suhteessa kahdeksan vuoden määräaikaan. Vastaavanlaista käytäntöä tuskin edes harkittaisiin yksityisellä sektorilla. Määräaikainen työsuhde on määräaikainen riippumatta siitä, mitä työntekijän henkilökohtaisessa elämässä tapahtuu.

Epäoikeudenmukaisia tai tulkinnanvaraisia tilanteita välttääksemme on tärkeää pitää sisäisetkin pelisääntömme yksinkertaisina ja selkeinä. Eräänkin eilisen äänestyksen lopputuloksen lisäksi sekä tähän mennessä käydyn keskustelun perusteella on ilmeinen riski, että huomaamattamme edistämme hyvä veli -verkostoille suotuisia ja otollisia olosuhteita. Kuten tiedämme, sellaisilla tilanteilla ei ole mitään tekemistä aidon tasa-arvon kanssa.

Kahdeksan vuoden sääntöön ja sen ympärillä käytävään vuoropuheluun sekä mahdolliseen sisäiseen päätökseen asiasta aikanaan olisikin nyt saatava viimein ryhtiä ja yksiselitteisyyttä niin, ettei asia näytä vallan koomiselta ulospäin.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade president! Bästa nordiska bröder och systrar! Åttaårsregeln som tas upp i Kontrollkommitténs verksamhetsberättelse och diskussionen om den väcker som bekant passioner. Av förståeliga skäl har vi olika inställning till tidsbundna arbetsavtal beroende på nationella utgångspunkter och nationell praxis. Baserat på Kontrollkommitténs verksamhetsberättelse ser det ut som om man försökt skapa undantag från åttaårsregeln genom att kamouflera själva frågan till en jämställdhetsfråga om huruvida män har lika rätt till föräldraledighet som kvinnor. Att mäta den effektiva, faktiska arbetstiden och kompensera föräldraledigheten i proportion till tidsbegränsningen på åtta år har därför redan diskuterats. I den privata sektorn skulle man knappast ens överväga något sådant. Visstidsanställningar är på viss tid oberoende av vad som händer i den anställdas personliga liv.  För att undvika orättvisa situationer eller tolkningsfrågor bör våra interna spelregler förbli enkla och tydliga. En viss votering i går och debatten hittills tyder på att det finns en uppenbar risk för att vi oavsiktligt skapar en grogrund för vänskapskorruption. Vi vet att sådana situationer inte har något med äkta jämställdhet att göra.  Senast nu borde vi skapa klarhet och entydighet när det gäller åttaårsregeln, den aktuella diskussionen och ett eventuellt framtida internt beslut i frågan, så att det inte ska ge ett helt komiskt intryck utåt.