356. Aron Emilsson (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
356
Person
Speaker role
Nordisk friheds talsperson
Datum

Herr president, medlemmar och kollegor i Nordiska rådet! Nordens sak är vår, brukar jag säga och proklamera i våra Nordenpolitiska debatter i Sveriges riksdag och i nordiska debatter generellt.

Vi är varma vänner av djup nordisk samverkan och sammanhållning och är här för att slå vakt om legitimiteten för och tilliten till det nordiska samarbetet långsiktigt. I takt med att den nordiska språkförståelsen har sviktat är det varken oväntat eller orimligt att frågan om Nordiska rådets arbetsspråk väcks, då två nationella språk i dag inte ingår i arbetsspråken.

Skandinaviska är arbetsspråk sedan rådet inrättades och utgör en grundbult i arbetet och kommunikationen. Det är en styrka. Samtidigt har de viktigaste kraven från de finländska och isländska delegationerna varit att få väsentliga handlingar och protokoll översatta och att inte få de viktigaste möteshandlingarna för nära inpå sessionerna. Det är en helt rimlig begäran och något som den svenska delegationen ville se en strävan mot i sitt remissvar. Frågan har varit omdebatterad in i det sista. Jag gläds därför åt det kompromissförslag från presidiet som nu ligger på bordet. Kan legitimiteten för och tilliten till det nordiska samarbetet stärkas är det en vinst för hela samarbetet. Kan vi dessutom med gemensamma insatser arbeta för att stärka språkförståelsen i Norden vinner vi långsiktigt tillsammans, yhdessä, för att slå vakt om att de nordiska språken ska användas i dag och i morgon och att närmanden till engelskan som arbetsspråk undviks långsiktigt.

Vi är starka förespråkare av djupare nordisk språkförståelse och menar att kompromissförslaget på bordet är ett klokt sätt att möta både praktiska och principiella argument för att öka likvärdigheten och utveckla arbetsspråken efter en grundligare genomgång till nästa år av att beslutet här samverkar till en ny praxis och nya rutiner.

Starkt bifall till presidiets nya förslag till beslut.