384. Mikkel Dencker (Indlæg)

Tak, hr. præsident.

Nordisk frihed siger nej til de to forslag her om færøsk medlemskab af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og alle de nordiske aftaler og konventioner. Vi ser forslagene som en undergravning af rigsfællesskabet, som består af Færøerne, Grønland og Danmark. Det er et rigsfællesskab, jeg som DF’er holder af og værdsætter, og det er en ordning, som ikke mindst tjener det færøske folk.

Rigsfællesskabet indebærer, at Færøerne, Grønland og Danmark har fælles repræsentation i internationale fora. Sådan er det slået fast i Danmarks Riges Grundlovs § 19. Derfor kan forslagene ikke ses som andet end et forsøg på at tilsidesætte grundloven og opløse rigsfællesskabet, og det vil Nordisk frihed ikke medvirke til.

Desuden skal jeg også minde om, at det nordiske samarbejde jo er defineret som et samarbejde mellem selvstændige stater, og derfor vil en optagelse af Færøerne forudsætte en ændring af Helsingforsaftalen, og det er ikke lige nært forestående på det her tidspunkt. Tak for ordet, hr. præsident.