406. Britt Lundberg (Svar på replik)

Tack så mycket. Jo, Färöarna har deltagit, blivit inbjudna och man har ju också själv rätt som Färöisk delegation när ett ärende berör Färöarna att alltid säga att vi vill delta. Det har man alltid rätt till i presidiet, och det har man också utnyttjat. Vi har också till det andra mötet där ingen färing anmälde sig också hört efter om inte någon ska komma. Hur sedan kommunikationen fungerar inom den färöiska delegationen kan vi förstås inte ta ansvar för. Men vi hade gärna sett att man skulle ha deltagit i den diskussionen.

Men det har ju också funnits andra representanter som verkligen har talat varmt för ett förslag, men som har tyckt att den konstruktiva anda som vi har fört inom presidiet och de frågor vi har försökt lösa eller faktiskt uppmanat till att hitta lösning på, att de är ett steg på vägen och att man därför då inte skulle reservera sig vid presidiets beslutsmöte. Vilket vi då trodde att skulle bli resultatet vid det här mötet, och där det skulle ha vunnit på att vi kanske tidigare skulle ha involverats i att det ändå fanns ett önskemål om att man borde göra någonting annat. För då tror jag att det skulle ha gått att få flera med på den här linjen i församlingen än vad det kanske går när det kommer ett papper en liten timme före beslutet ska fattas, och där det särskilt skulle ha kunnat föras en dialog om vissa punkter i den. Jag tycker att det är lite olyckligt i och med att det kanske inte till alla delar är precis så som det har varit som det beskrivs i det här problemet. Men det oaktat så är mitt stöd hos Färöarnas kamp.