Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Kvalitetsmerket likestilling i barnehaver og skoler?

08.04.14 | Nyhet
Satu Haapanen
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordisk råd vil belønne barnehager og skoler som arbeider med anti-diskriminering og likestilling ved å innføre en form for nordisk kvalitetsmerke for likebehandling. Formålet er å fremme viten om kjønn og likestilling, samt å implementere likestillingspolitikk i utdanningssektoren.

─ Kvalitetsmerket handler om å sette likebehandling og likestilling på dagsorden, slik at vi gir barn- og unge muligheten til å gjøre reelle individuelle valg uten å bli påvirket av stereotype oppfatninger om hvordan jenter eller gutter skal være, sier Satu Haapanen, fra Nordisk råds medborger- og forbrukerutvalg, som tok initiativ til forslaget.

Kvalitetsmerke målretter likestillingsarbeidet

Rapporter fra Nordisk ministerråd om kjønn og skole i viser at pedagogisk praksis i Norden for ofte preges av at barn møtes ulikt og stereotypt ut fra biologisk kjønn. Blant de mest kjente eksemplene er behandlingen av ”stille piker” og ”bråkete gutter”.  Dette vil Nordisk råd endre, derfor foreslår de nå at Nordisk ministerråd innfører en form for nordisk kvalitetsmerke (sertifisering), eller en annen nordisk ordning, som belønner barnehager og skoler som arbeider målrettet med likebehandling og likestilling.

Nordisk råd mener også at det bør lages en kartlegging av kjønnsperspektivet i barnehager og skoler som identifiserer nordiske ressurser og «best practises». Videre mener rådet at initiativet bør bli en del av Nordisk samarbeidsprogram for likestilling i perioden 2015- 2018, og at ordningen bør innarbeides i lærer- og førskolelærer utdanningene.