Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Gjør Norden klar til klimaendringene

02.07.14 | Nyhet
Tall
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Jordbruk, skogsbruk og fiskeri har vært og vil fortsatt kunne være viktig livsgrunnlag for befolkningene i Norden hvis sektorene klarer å tilpasse seg nye klimatiske forhold. Dette fremgår av en ny og omfattende utredning fra Nordisk ministerråd som ble presentert på Nordisk råds Miljø- og naturressursutvalgs sommermøte i Lofoten tidligere i uken. Rapporten inneholder en rekke konkrete politiske anbefalinger.

Den globale gjennomsnittstemperatur vil i løpet av dette århundret stige mellom 1,4oC og 4,8oC. Temperaturstigningen i de nordligste delene av Norden vil være dobbelt så høy som det globale gjennomsnitt, med forbehold om at en svekket cirkulation fra Golfstrømmen vil kunne trekke i annen retning ved kystene. Skogen vil kunne binde mer karbon, men uten tiltak vil utslipp fra jordbruk kunne vokse. Både på land og i havet vil primærproduksjonen flyttes geografisk og vekstsesjonen vil utvides.

Nye stressfaktorer vil oppstå, som pester og ekstrem vind og nedbør, og det stiller krav om mer robuste systemer for å opprettholde stabil produksjon.

«Utfordringen for næringene er trefold; å redusere sitt klimafotavtrykk, tilpasse seg nye klimatiske forhold på en kostnadseffektiv måte, og å bevare en bærekraftig ressursbase. Den politiske utfordring er å skape forutsetninger for målrettet forskning, de riktige insentiver for næringene, samt å utvikle forvaltningen og kontrollen i takt med de nye produksjonsforhold og krav om å redusere utslipp av klimagasser fra de respektive sektorer,» konstatere Jørgen E. Olesen, Professor ved Aarhus Universitet, som har ledet Nordisk ministerråds arbeid og presenterte resultatene på møtet.

«Rapporten avslører at det er tale om en kompleks utfordring som ikke løses av markedskreftene alene. Ekspertene har gjort sin vurdering og nå er det politikernes ansvar å vurdere hvordan det er hensiktsmessig å følge opp de mange veldokumenterte rekommandasjoner.  Noen kan vi sikkert best følge opp på gjennom nordisk samarbeid, men andre tiltak må vi utvikle nasjonalt eller gjennom det europeiske samarbeidet», uttaler Steen Gade, medlem av Nordisk råds Miljø- og naturressursutvalg og utvalgets klimapolitiske rapportør.

«Meget tyder på at hvis vi får lagt det rette politiske spor så kan vi vende utviklingen til en grønn biobasert økonomi med mange fordeler» sier Gade til sist.

«I rapporten konstateres at det er mulig gjennom kontinuerlig forskning og innovasjon å stryke bærekraftigheten i de nordiske primærnæringer, og dermed tilpasse industriene til de nye forhold og utnytte endringene til komparativ fordel.  En forutsetning for at det skal lykkes er smarte politiske beslutninger, nye former for forvaltning og partnerskap mellom hovedaktørene» konstaterer Christina Gestrin, leder av utvalget.

Utvalget etterlyser på sesjonen i Stockholm i oktober en redegjørelse fra Nordisk ministerråd om hvordan det med fordel kan følges opp på rekommandasjonen i rapporten.