Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Den nordiske velferdsmodellen overlever fremtidens utfordringer

20.08.16 | Nyhet
Elisabeth Aspaker
Fotograf
Katrine Aakrann Ziesler/Foreningen Norden
Arbeidsledighet, delingsøkonomi og innvandring utfordrer den nordiske modellen- ikke minst i arbeidslivet, men folkemøtet i Norge viser at tiltroen til modellen forblir uforminsket blant nordiske topp-politikere.

Den nordiske velferdsmodellen har i følge en rekke målinger skapt verdens beste samfunn å leve i. Nå utfordres modellen av stadig nye og større utfordringer – vil vi klare å tilpasse oss og bringe velferdsstaten videre? Svaret fra topp-politikerne samlet på Arendalsuka er JA. Men det skjer ikke av seg selv. Vi må arbeide for å bevare og utvikle den nordiske velferden dersom modellen ikke skal forvitre.

Modellen har vist seg å være svært levedyktig også i krisetider. Ingen klarte seg bedre gjennom finanskrisen enn oss. Og de skyldes to ting; solidaritet og felleskap. Dersom vi tar vare på disse verdiene, kan vi løse også fremtidige kriser.

Modellen beskytter mot kriser

Presidenten i Nordisk råd, Henrik Dam Kristensen fra Danmark, viser til at det nettopp er den nordiske modellen som har beskyttet landene våre i krisetider.

- Modellen har vist seg å være svært levedyktig også i krisetider. Ingen klarte seg bedre gjennom finanskrisen enn oss. Og de skyldes to ting; solidaritet og felleskap. Dersom vi tar vare på disse verdiene, kan vi løse også fremtidige kriser, sier Kristensen.

Tidligere dansk minister og EU- kommisær Poul Nielson har i år gjennomført en strategisk gjennomlysing av arbeidslivet i Norden, der han konkluderer at obligatorisk voksenopplæring er nøkkelen til å sikre at våre samfunn utvikler den nødvendige kompetansen for å møte fremtidens utfordringer.

- Vi finner gode løsninger på utfordringene sammen

Henrik Dam Kristensen mener i likhet med Nielson at kunnskap er nøkkelen til å få folk i arbeid, og påpeker at vi i større grad må betrakte våre nye landsmenn som en ressurs fremfor en utgiftspost i arbeidslivet.

- Vi begår en stor feil når vi ikke gir våre innvandrere reelle muligheter i arbeidslivet. Mange kommer med kvalifikasjoner fra hjemlandet, men blir likevel tvunget til å starte forfra. Vi bør i langt større grad utnytte den kompetansen de har med seg i bagasjen, sier Nordisk råds president.

Elisabeth Aspaker, nordisk samarbeidsminister for Norge, mener det er viktig at det nordiske samarbeidet diskuterer konkrete og aktuelle problemstillinger som eksempelvis hvordan den økende migrasjonen vil påvirke våre samfunn.

- Vi har felles interesser og felles utgangspunkt i vår region. Det betyr at vi finner gode løsninger på utfordringene sammen, sier Aspaker, som i disse dager er i ferd med å forberede det norske formannskapet i ministerrådet for 2017.